Norwegian-Italian translation of ødelegge seg selv

Translation of the word ødelegge seg selv from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ødelegge seg selv in Italian

ødelegge seg selv
generellverb autodistruggersi

 
 

More examples
1.Blås en lang marsj i ungdommen, og la dem ødelegge seg selv og sin fremtid hvis de ønsker det.
2.Han ville ødelegge seg selv og inventar, i tillegg hadde han et voldsomt sammenstøt med miljøarbeideren.
3.Ifølge brevskriveren skal den omtalte sovjetleder ved flere anledninger ha sagt at Sovjet aldeles ikke behøver å angripe og beseire de vesteuropeiske land, de kommer til å ødelegge seg selv før eller siden, råtne opp innenfra.
4.Men altså, midt i denne byen som er så ustanselig travel med å ødelegge seg selv, midt oppe i alt vekk med det vi likte ganske godt !
5.Mondale er i ferd med å ødelegge seg selv, sier Hart foran dagens psykologisk viktige primærvalg i Nebraska og Oregon.
6.Negativer fra årene efter 1952, vil trolig ikke ødelegge seg selv.
7.Og om de ikke kan ødelegge det, så venter de på at det skal ødelegge seg selv Og så, om samfunnet tar fornuften fangen igjen, er de rede til å vende tilbake og delta i det.
8.Blir det så mye kompromiss at man står i fare for å ødelegge seg selv som menneske, da er iallfall ikke jeg villig til å betale prisen.
9.Med den myndighet som Guds barmhjertighet ga, reddet han suverent og uten omsvøp mennesker fra å gå til grunne, fra å ødelegge seg selv, fra et liv i sosial isolasjon.
Your last searches