Norwegian-Italian translation of øke farten

Translation of the word øke farten from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

øke farten in Italian

øke farten
farkostverb accelerare, aumentare la velocità, andare più veloce
Similar words

 
 

More examples
1.Det ble lagt inn protest fordi juryen mente nordmennene hadde brukt seilene ulovlig til å øke farten.
2.Det er ikke bare å øke farten ukontrollert.
3.Jeg forsøkte å øke farten for å hente dem inn, men så at de bare ble lenger og lenger foran.
4.Men fra denne normale luntingen kan den plutselig øke farten til den tidoble og komme opp i 30 40 meter i minuttet.
5.Når seilet er stillet inn for å oppfange så meget som mulig av sollyset, begynner solseilet langsomt å øke farten.
6.Når vi ikke kan øke farten stort mer enn det som er aktuelt, er grunnen de mange kurver og stor trafikk.
7.Dette resulterte i at arrangøren ble fristet til å øke farten neste gang, og da endte det i dobbelt forstand med velt for den stangstyrte fiskerkjelken.
8.Ifølge analysen kan flytting av trikkespor og fjerning av parkeringsplasser i Bogstadveien bli aktuelt for å øke farten for trikken der.
9.Man loffer opp og haler inn (i lo) når man vil øke farten, og faller av og slakker når man vil ha mindre fart.
10.Man må så gjerne øke farten i Lysakerkrysset.
11.Samferdselsminister Johan J. Jakobsen går inn for å øke farten i Lysakerkrysset fra 50 til 60 kilometer i timen, for å avvikle trafikkøene noe bedre i forhold til idag.
Your last searches