Norwegian-Italian translation of ømhet for

Translation of the word ømhet for from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ømhet for in Italian

ømhet for
kjenslerverb commiserare, compiangere, partecipare al dolore
Similar words

 
 

More examples
1.Frank," bilmann" og utadvendt, med ømhet for moren og allergisk aversjon mot faren.
2.Kynisme, resignasjon, men også en sitrende ømhet som han ikke klarte å holde tilbake, ømhet for den verden som ble for liten for Jacques Brel.
3.Og det finnes en ømhet for det nære, noe romslig, udogmatisk, likevektssøkende.
4.Vi kan smile og glede oss over hans fortettet humoristiske eller skoglyriske - forhold til det norske, og kjenne hans ømhet for barns vesen.
5.Tiden brenner" under føttene på oss alle, og det blir liten tid til ømhet for hverandre og personlig vekst.
6.Ingen av Heinrichs venner vil forbarme seg over Nelly, av ømhet for gamle Heinrich, og så går det som det går.
Your last searches