Norwegian-Italian translation of ønske noe

Translation of the word ønske noe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ønske noe in Italian

ønske noe
generellnoun desiderio [m]
Synonyms for ønske noe
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis jeg skulle ønske noe i forbindelse med vårt jubileum, måtte det være bedre muligheter for landsomfattende turnevirksomhet.
2.Kan du ønske noe mer ?
3.Kan en salmedikter ønske noe mer ?
4.Skulle jeg ønske noe for de unge jentene idag, så måtte det være at de får styrke til og forutsetninger for - uavhengig om de blir enslige, gifte med eller uten barn, eller med barn uten mann - å være uavhengig av mannen, ikke minst når det gjelder økonomi.
5.Du må ha midler på si for å kunne ha råd til et slikt år, og skulle jeg ønske noe for mine efterfølgere her i New York, så er det større stipendier for norske kunstnere.
6.Personer som har forholdsvis god utdannelse og et arbeide som de liker, vil tilkjennegi noe større behov for informasjon, mens personer med noe lavere utdannelse og kjedelige eller fysisk slitsomme yrker, vil ønske noe mer underholdning.
7.Skulle jeg ønske noe for fremtiden måtte det være at kvinneperspektivet gjennomstrømmet hele jusen ; i studiet, innen forskning og rettspolitisk.
Your last searches