Norwegian-Italian translation of ønsket.

You were trying to translate the word ønsket from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Alle" har stort sett ønsket å gjøre det samme, og konsekvensene må nødvendigvis bli nokså drastiske når disse er i selgerposisjon.
2.Angrefristen" var det viktigste statsråd Løken fikk igjennom, men i samme proposisjon ønsket Høyreregjeringen å gå lenger på enkelte andre punkter enn stortingsflertallet ville være med på.
3.Annex" er ikke et uttrykk for ønsket om" å efterape alt det som kommer utenfra", slik det ofte har vært innvendt mot norske kunstnere som søker nye veier.
4.De ønsket å markere klar front mot pornospekulanter og kvinnediskriminering, men hadde ikke mer enn kommet på lufta før de oppsøkte de fleste fallgruver som var å finne.
5.Den ledende tanke ved valget var ønsket om paa en pregnant maade at støtte konge og regjering og tilbagevise den fraktion, der kalder sig konservativ, men stiller sig i opposition til regjeringen.
6.Den politiske avgjørelse er falt her og nå", sa kilden, og understreket at det avgjørende motiv er ønsket om" ikke å miste den teknologiske buss" i satellitt og romfartsalderen.
7.Det er altså forutsatt en meget større prisforskjell mellom leger med avtale med kommunen og leger uten avtale enn vi har ønsket å akseptere.
8.Det ukjente" i emnet virket fascinerende, og de ønsket å turde tenke en tanke som er helt fjern, ut i et radioprogram.
9.Det var ikke dette vi ønsket.
10.En ønsket endring i bankenes prissetting kan bli hindret dersom ikke prisingen av konkurrerende betalingsformidlingstjenester som f.eks. postgiro også utvikles på en rasjonell måte.
11.I teorien kunne SS20 gjøre sovjetisk territorium om til et fredet sted hvis SovjetUnionen hadde ønsket å utkjempe en begrenset atomkrig i Europa", sa Sjaastad.
12.Ingen av fraksjonene i åpningstidutvalget ønsket å heholde den, og da vi sendte forslaget til ny lov ut på høring, var det ingen av høringsinstansene som tok til orde for å beholde den gamle loven".
13.Innlegg av den karakter som klageren ønsket plass for skal ifølge retningslinjene i Vær varsomplakaten ha et rimelig omfang, holde seg til saken og ha en anstendig form.
14.La oss forutsette at Warszawapakten i en spent situasjon delvis mobiliserer - mer ut fra ønsket om å vise politisk fasthet enn for å signalisere en kommende storoffensiv.
15.Og jeg som trodde dette skulle være en kaffetår og en kringle med personalet", utbrøt rektor Kristen da" halve dalen" ønsket ham velkommen.
16.Også sitt syn på innføring av ny teknologi i arbeidslivet har Gud ifølge forfatterne ønsket å meddele oss gjennom det fjerde bud.
17.Polariseringens overdrivelser kunne endog gi inntrykk av at Regjeringen gikk inn for flest mulig kjernefysiske våpen og at opposisjonen ønsket avvæpning for enhver pris.
18.Terminal 2" blir offisielt tatt i bruk 15. mai, men salgssjef Trond Karthum i Partnair ønsket allerede onsdag de første kunder velkommen til terminalen.
19.Ønsket er tankens far", som det heter.
20.Ønsket om å løse en rekke samfunnsoppgaver bedre, begrenser mulighetene for nye lettelser, sa Willoch.
21.(NTBs medarbeider Jens Kr. Jacobsen) Fellesskapsfølelsen, interesse for kystkulturen og ønsket om å leve et enklere liv i perioder.
22.3. juli sender vi ut beskjed til de unge i Oslo om de er kommet inn på den videregående skole de ønsket seg.
23.ASO ønsket å gjennomføre et samtidig og ensartet oppgjør for samtlige arbeidstagerorganisasjoner vi forhandlet med iår, men ROF ønsket selv å forhandle med oss før de andre, sier Reed.
24.Alle er så lei av måten UNESCO blir drevet på at de ønsket at noe drastisk skulle skje, og så er det altså skjedd, bemerker UNESCOfunksjonæren, som ønsket å være anonym.
25.Allerede i 1982 ønsket han å ta livet av 39åringen, men ble stanset av konen da han var på vei til Bådsvik med geværet.
26.Alt de har ønsket er å få være sammen med sine ektemenn, sine barns fedre.
27.Alt i alt har operasjonene i SydøstAsia vært meget vellykkede, ikke minst fordi så mange som ønsket seg til tredjeland nå er kommet dit, sier Tove Bjerkan.
28.Ammerudturneringen var opprinnelig ment som et alternativt kamptilbud til vanlig seriespill og som en rekrutteringsturnering, samtidig som vi ønsket å få til aktivitet og miljø rundt Ammerud Idrettsforening, forteller Arne J. Stokke.
29.At langt over halvparten av de 1000 menneskene vi snakket med lørdag ønsket lørdagsåpne banker, kom ikke som noen overraskelse.
30.Avisene er sendt til alle ungdomsskoler i Oslo, men de er ikke delt ut fordi rektorene ikke ønsket det.