Norwegian-Italian translation of øve

Translation of the word øve from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

øve in Italian

øve
utøveverb esercitare, usare, adoperare
Synonyms for øve
Derived terms of øve
avløve, barnerøver, bedøve, bedøve noen med ett slag, bedøvet, bedøvende, bedøvelsesmiddel, bedrøve, bedrøvet, bedrøvelse, bedrøvelig, behøve, behøvende, behøvelig, utøve press, berøve, berøvende, bestå prøven, blodprøve, bukkehornkløver, brannøvelse, støvet, støveklut, dypt bedrøvet, døve, flokk med løver, forøve, forøvende, forøver, firkløver, gummistøvel, hårkløvende, hårkløveri, høve seg, høvelig oppførsel, høvel, høvelbenk, høvelspon, ikke behøve å arbeide, kløver
kløverblad, kløverbladkryss, løve, løve-, løveartet, Løven, løvemunn, løvet, menneskerøver, manøver, manøverbar, miljøvennlig, miljøvern, miljøverner, misdådsutøver, om det behøves, øredøvende, ostehøvel, øve, øverst, øverst på, øverste, øverste lag, øversteprest, øvelse, øvelsessjåfør, øvelseskjøringsskilt, på prøve, prøvende tid, prøvende, prøve, prøve ut, prøve lykken, prøvebit, prøveeksemplar, prøvekjøring på vei, prøvelse, prøvelser, prøvefelt, prøvestein, prøvetid, prøverør, prøverørsbarn, prøvesmaker, prøvetagning, prøvetrykk, barberhøvel, røve bort, røver-, røver, røverpris, røverslask, sette på hard prøve, sette på en hard prøve, sette på prøve, sjøløve, sjørøver, sjørøveri, sjøvei, skinnmanøver, sløve, sløvende ungdom, sløvete mann, smaksprøve, selskapsløve, stikkprøve, støvel, landeveisrøver, trekløver, tronrøver, under prøvetid, utøve, utøve brainstorming, utøve gymnastikk, utøve idéklekking, utøvende, utøver, utøves av, utprøve, være bedrøvet, vareprøve, andøve, bestøve, etterprøve, forstøve, gjennomprøve, høve, innøve, kjøve, lokalbedøve, omprøve, oppøve, overdøve, overprøve, prøvebore, prøvekjøre, røve, støve, tøve, bedøvelse, bedøvende middel, berøvelse, bli bedrøvet, drøvel, drøvel-, forstøver, fostervannsprøve, gjøre bedrøvet, ha prøve, ildprøve, løvetann, med prøverørsmetoden, ordkløver, prøve og feile metoden, prøve på nytt, prøveforestilling, røverkjøp, støvellisse, støver, stå øverst, uprøvet, utøvelse, utøvende makt, øvet, yrkesprøve, høvelig, bøye seg i støvet for, epiduralbedøvelse, lokalbedøvelse, regionalbedøvelse, ryggbedøvelse, øverstkommanderende, øve påtrykk, øverste etasje, bankrøver, stratenrøver, bedrøvende, moteløve, bokseøvelse, prøvetur, religionsutøvelse, sjørøverhavn
More examples
1.Det visste jeg når jeg som gutt hørte far øve og øve på sine Holbergroller.
2.Lærere for fred" er en del av fredsbevegelsen og mener det er viktig å øve et opinionspress mot både A, B og Cvåpen.
3.Så lenge juristene aktorerer saken i retten og har ansvaret for bevisføringen må de også kunne gripe inn på efterforskningsstadiet og øve innflytelse på hva som bør og skal belyses.
4.Alle kan øve opp øret sitt til å høre riktig og dermed lære å spille.
5.Det er fint å komme hjem til noen og øve, sier Grethe Støa Birketvedt.
6.Det er grunn til å legge vekt på biskop Tutus vurdering av hva vi kan gjøre for å øve sterkere press på de sydafrikanske myndigheter.
7.Det faktum at USA og Kina er på vennskapelig fot har sin egenverdi, som kan øve innflydelse på verdenssituasjonen, og som er av voldsom strategisk betydning.
8.Er innføringen av arbeidstidsbestemmelser en hemsko når det gjelder å øve ?
9.For da kan jo ungene øve seg - i lakrissnørespising, for eksempel, sier Kirsti, men røber såpass at det skal bli sangtrio med henne og Jon og Ellen Nikolaysen og Terje Fjærns orkester.
10.Hvor lenge må du øve hver dag ?
11.Håper vi sees, sier" nisseorkesteret", før de setter seg til rette for å øve på" Du grønne, glitrende tre" og" På låven sitter nissen".
12.Men å øve da - det var vel trasig ?
13.Nairobikonferansen gir også UNESCO en anledning til å øve selvkritikk og mer nøye se på eget arbeide.
14.Norge, som bistandsland, har muligheter til å øve press på myndighetene i Sri Lanka.
15.Skal jeg sammenligne med store øvelser som jeg har sett i SentralEuropa, er den største forskjellen at det der var Sentralkommandoen med sin sterke orientering mot land og luftoperasjoner som øvet, mens vi nå iår her i Norge skal øve i det viktige grenselandet mellom Europa og Atlanterhavskommandoen.
16.Vi har alltid måttet øve efter vanlig arbeidstid.
17.Vi har valgt å prøve å øve innflydelse på Regjeringen ved å bruke de interne kanaler, fremfor å ha ordskifte i full offentlighet.
18.Vi lever i et land der vi ikke kan si til 30 000 mennesker at de skal øve inn et program over flere måneder.
19.Vi må dog kvitte oss med den monolittiske tvangstanke at det bare er Staten som kan øve de gode gjerninger og at alt i tillegg og ut over det Staten kan organisere, er et anslag mot fellesskapstanken.
20.Vi ser med stor uro på den økonomiske situasjon vi er kommet opp i, og vil gjøre alt vi kan for å øve påtrykk for å få statlige penger, sier formannen i fylkets helse og sosialstyre, Toralf Eskedal, til Stavanger Aftenblad.
21.Vi synes det er sterkt at Norge helt frem til begynnelsen av 70tallet hadde en lov som ga foreldrene adgang til å øve fysisk vold mot sine barn, sier kontorsjefen hos Barneombudet.
22.Vi vil øve politisk press for å stanse avtalen, sier Stig Tore Engen og Per Østfold, hovedtillitsvalgte for henholdvis Handel og Kontor og Transportarbeiderforbundet.
23.Øve, øve.
24.3. bataljon i Åsegården leir får nå ikke lenger anledning til å øve samvirke med artilleriet.
25.60 fremtredende representanter for norsk næringsliv var invitert av Traktat NÅ ! for å diskutere hvilken innflytelse næringslivets ledere kan øve i kampen mot den globale atomvåpentruselen.
26.Amfibiegruppe II, en amerikansk flåteavdeling på 15 skip under kommando av kontreadmiral R. Rogers, er nå underveis i Atlanterhavet med den 4. amerikanske marineinfanteribrigade for å øve forsterkningsplanene for Norge.
27.Andre blokkeringer er en for selvsikker holdning til hvordan et problem skal løses, motvilje til å øve innflydelse, ønsker om å unngå frustrasjon slik at man gir opp fort når man møter hindringer, for tradisjonsbundet legning - det vil si at man lar seg binde av vaner og normer.
28.Avisen Dagen skriver at departementet torsdag kom med en prinsipputtalelse overfor Troens Bevis, hvor det hetere at permitterinene ikke skyldes mangel på arbeide eller andre forhold som arbeidsgiveren ikke kan øve innflydelse på.
29.Avisen New York Times forteller bl.a. at brevene avslører at Roosevelt irriterte Churchill ved å øve press for å få et løfte om selvstendighet for India ennå mens krigen pågikk.
30.Avtalen går nemlig ut på at partene skal øve politimyndighet overfor egne skip og tredjeland som de har gitt lisens til å fiske på fastsatte kvoter i gråsoneområdet.
Similar words

 
 

øve as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) øveøvendeøvd
Indikative
1. Present
jegøver
duøver
hanøver
viøver
dereøver
deøver
8. Perfect
jeghar øvd
duhar øvd
hanhar øvd
vihar øvd
derehar øvd
dehar øvd
2. Imperfect
jegøvde
duøvde
hanøvde
viøvde
dereøvde
deøvde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde øvd
duhadde øvd
hanhadde øvd
vihadde øvd
derehadde øvd
dehadde øvd
4a. Future
jegvil/skal øve
duvil/skal øve
hanvil/skal øve
vivil/skal øve
derevil/skal øve
devil/skal øve
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha øvd
duvil/skal ha øvd
hanvil/skal ha øvd
vivil/skal ha øvd
derevil/skal ha øvd
devil/skal ha øvd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle øve
duville/skulle øve
hanville/skulle øve
viville/skulle øve
dereville/skulle øve
deville/skulle øve
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha øvd
duville/skulle ha øvd
hanville/skulle ha øvd
viville/skulle ha øvd
dereville/skulle ha øvd
deville/skulle ha øvd
Imperative
Affirmative
duøv
viLa oss øve
dereøv
Negative
duikke øv! (øv ikke)
dereikke øv! (øv ikke)
Your last searches