Norwegian-Italian translation of øvelse

 
 

More examples
1.Familien som bor der med fire barn i alderen 515 år, har nå så god øvelse i å bruke den enkle håndvasken som er på kjøkkenet i leiligheten, og de har så mange års erfaring, at de foretrekker å ha det slik fremfor å bli skuffet år efter år.
2.Helt klart en øvelse for Odd Sørli," mente freestylerne.
3.Øvelse Teamwork 84" er den delen av NATOmønstringen som foregår til sjøs, og de amerikanske, britiske og nederlandske marinefartøyene som deltar, var mandag kveld utenfor Trøndelagkysten.
4.(Dette er fra en øvelse).
5.(NTBTT) Letingen efter et svensk militærfly, som forsvant under en øvelse over Østersjøen igår eftermiddag, hadde iformiddag fortsatt ikke gitt noen resultat.
6.Den lærdom man kan hente fra årets øvelse vil være med på å justere planene for frakt av en brigade til NordNorge på denne måten, sier Hovland og tilføyer at det i prinsippet ikke er mindre risikabelt å frakte materiellet med tog all den stund man kun har ett jernbanespor nordover.
7.Derved reduseres behovet for å rekvirere privat grunn til hver øvelse.
8.Det er naturlig at noe forsvinner i sneen under en øvelse.
9.Det skal mye øvelse til for å kunne snakke, og læresituasjonen i en klasse er ikke det beste utgangspunkt for konversasjon.
10.Dette blir en interessant øvelse for organisasjonene.
11.Dette har gitt oss mer seilingstid og mer øvelse for mannskapet, sa han.
12.En fin inspirerende øvelse i glattkjøring.
13.Erfaringene fra årets øvelse blir vel samlet og vurdert av NATOs toppsjefer som altså er oppdragsgivere i denne sammenheng ?
14.Fenriken spurte meg om det var tillatt å la soldatene gjennomgå en slik øvelse.
15.For oss blir dette en øvelse i øvelsen ; vi vil prøve å lære oss hvordan vi skal takle pressen og gi informasjon i krig.
16.Granskningskommisjonen fant at tjernet var uegnet til den type øvelse som ble gjennomført, bl.a. fordi det er for dypt, sa Rannestad.
17.Hva skjer under en øvelse ?
18.Hvilken avdeling vil få beste karakter efter endt øvelse ?
19.Hvilken olympisk øvelse stiller du gjerne opp i ?
20.Hvilken øvelse ?
21.Jeg er imponert over hva jeg hittil har sett ved opptakten til øvelsen Avalanche Express, og jeg er meget tilfreds med den norske innsatsen, sa han, og tilføyde at det ser ut som om norske soldater blir mer og mer" profesjonelle" i måten de driver øvelse på.
22.Jeg tror en øvelse for to brigader samtidig er bortimot det maksimale av det vi i Norge har kapasitet til, og kanskje også råd til.
23.Kano er en øvelse med små marginer, sier Einar Rasmussen, nesten alt kan skje.
24.Med en øvelse som omfatter 25 000 mann er det ikke til å unngå at det blir noen pauser innimellom.
25.Misforstå ikke, jeg synes det er fint at 10 000 m er blitt en øvelse for damer, men den trenger en innkjøringsfase, sier Grete.
26.Mye av de problemene vi skal drøfte innen Europakommandoen og Atlanterhavskommandoen i NATO i Bergen, henger sammen med krav til samvirke mellom store styrker til sjøs, i luften og på landjorden, sier generalløytnant Ulf Berg som imidlertid ikke selv har hatt ansvaret for den sjømessige siden av øvelse" Team Work / Avalanche Express".
27.Også vi kan se dette som en øvelse.
28.Vi anbefaler forøvrig at slike øvelser henlegges til efter arbeidstid, slik at det ikke er noen tvil om at det virkelig er en øvelse - hvor hovedhensikten er å prøve sikkerhetsrutinene og å oppnå best mulig kontroll over egne følelser, sier Ihlen.
29.Vi er svært spent på hvilke erfaringer vi kommer til å høste ved å ha pressefolk med ombord i krigsfartøyer under øvelse.
30.Vi ser ikke på dette som en øvelse lenger, dette er en operasjon.
Your last searches