No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword øyemed. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Den mest utsøkte kunst" - fordi han her må benytte seg av motsetningene i det øyemed å bekjempe dem.
2.Fondsloven" av 14.12.1956 som gjelder" all offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner i ervervs øyemed" gir hjemmel for å kreve avgift for bruk av jukeboxer, diskotekmusikk, heis og butikkmusikk o.l.
3.En spredning av oljebaser er viktig i distriktspolitisk øyemed.
4.Hunden har vært i bruk i militært øyemed i Norge helt siden Olav Trygvassons tid, forteller major Gimre, og henviser til Snorre.
5.Allikevel er vesteuropeiske regjeringer klart uvillige til å øke sine forsvarsbudsjetter tilstrekkelig i dette øyemed.
6.Alternativet til å minske den konvensjonelle kløft mellom øst og vest, betyr langsiktig avhengighet av atomvåpen i avskrekkings øyemed.
7.Derimot mener komiteen at slike egg kan brukes når det er nødvendig for den direkte behandling av den ufruktbare kvinne, altså i medisinsk øyemed.
8.Det er imidlertid grunn til å tro at taiwanske myndigheter kommer til å utnytte ham sterkt i propagandamessig øyemed dersom han til syvende og sist skulle ende der.
9.Dette apparat brukes i kjernefysisk forskning, men også i medisinsk øyemed.
10.En rekke legemidler som det er vanlig å bruke i medisinsk øyemed, inneholder også et stoff som det er forbudt å bruke efter dopingreglene.
11.Godshuset og stasjonens frilastområde vil man beholde av hensyn til egne driftsbehov eller for utleie i salgsfremmende øyemed til eventuelle transportkunder.
12.Heller ikke spiller det noen rolle i hvilket øyemed lånet er opptatt eller hva lånebeløpet er benyttet til - eller hvem som er kreditor for gjelden.
13.Her blåses det glass i mer matnyttig øyemed, det meste i form av laboratorieutstyr til skoler og helseinstitusjoner.
14.Her har tre forfattere, syv skuespillere og to musikere fra de fire land med enkle midler fått til en forestilling som løser latteren og som bruker den i nyttig øyemed.
15.Hun oppnådde sogar her hjemme å bli beskyldt for tyveri av et antikvarisk verdifullt stykke bygningskunst, nærmest i sensasjons øyemed.
16.I slike tilfelle vil også pasienten ha merkbare plager, forteller homøopaten, som sjelden bruker håranalyse i forbyggende øyemed.
17.Idag er denne holdningen fortrengt av vilje til å bruke koblingen i distriktspolitiske øyemed.
18.Ideen med at prokain kunne brukes i dette øyemed, kom i stand på grunn av visse observasjoner som ble gjort under behandlingen av pasienter med perifere årelidelser, angina pectoris og astma.
19.Man kan ikke påvise skader med det energinivået som brukes i diagnostisk øyemed, opplyser han.
20.Norengs bok lar seg neppe utnytte i partipolitisk øyemed.
21.Når det gjelder bilder av nakne mennesker, benytter ikke bladet disse i spekulativt øyemed.
22.Ved innføring av lover i dette øyemed skal det legges størst vekt på barnets eget tarv.
23.unnlatt å reise sak om disiplinærstraff for utøvere som av helsemessige årsaker må bruke et legemiddel som inneholder et forbudt stoff, når utøveren - ved å fremlegge legeattest - kan godtgjøre at midlet er foreskrevet av lege i rent medisinsk øyemed.
24.Årsaken til at Norge ikke stiller med egen presentasjon, er ifølge Handelsdepartementet i Oslo at utstillingen ikke ansees som interessant nok i eksportfremmende øyemed, at det dreier seg om en langvarig utstilling med et noe snevert spesialtema, og at en eventuell deltagelse ville ha vært forholdsmessig kostbar.
25.Det er bemerkelsesverdig at det i Sverige finnes så mange bedriftsledere og kontrolleiere som synes å tro at de i eget øyemed kan handle uten hensyn til øvrige aksjeeiere.
26.Det er vanskelig å tro at Arbeiderpartiet vil unnlate å benytte ham i partipolitisk øyemed i tiden fremover.
27.Men det er ikke i salgsfremmende øyemed vi innfører de nye helflaskene.
28.Vi vil også i det øyemed legge frem forslag om kontroll med bedriftssammenslutninger i næringslivet.
29.1,2 millioner kroner er avsatt til et sentralt utarbeidet aktivitetsprogram i alkoholpolitisk øyemed.
30.Avansert teknologi anvent i kunstnerisk øyemed.