No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword Adresseavisen. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
2.Nå har Stortinget en tendens til å utsette behandlingen av saker som ikke krever umiddelbar avgjørelse," påpeker Adresseavisen.
3.Tre timer i strekk, fem dager i uken skal MidtNorges største dagsavis, Adresseavisen, gi nyheter og underholdning for lyttende trøndere.
4.Denne metode for bygging betyr fremfor alt store økonomiske besparelser, sier Fredrik Aas til Adresseavisen, og i en tid med skyhøye byggeomkostninger burde nettopp det være en kjærkommen mulighet også for norske byggherrer.
5.Denne påstanden får Adresseavisen stå for selv, sier statssekretær Arne Synnes i Handelsdepartementet i en kommentar til Aftenposten.
6.Feil lovforståelse er efter vår mening lagt til grunn for herredsrettens frifinnelse, og dessuten mener vi at retten har hatt mangelfulle domsgrunner, sier politimesteren i Uttrøndelag til Adresseavisen.
7.Ham om det, mener Adresseavisen (kons.) som har fått det inntrykk at dette merkverdige utspillet fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon må betraktes som valgflesk, bestilt fra opposisjones engrosfirma på Youngstorvet.
8.Jeg har en fornemmelse av at det blir flere og flere helt unge kvinner som bevisst blir gravide, skriver distriktslege Terje Thomassen i Leksvik kommune, ifølge Adresseavisen.
9.Jeg ser ikke bort fra at vi kommer til å overta Gauldalsposten, sier redaktør Åsmund Snøfugl i Melhusbladet til Adresseavisen.
10.Omsatt Adresseavisen 520.
11.På denne måten har det foregått et slags dobbelt bokholderi, og av politiske hensyn kan ikke vedtaket om å bruke disse midlene tilbakekalles nå, hevder Adresseavisen.
12.Vi er avisen for MidtNorge og konkurrerer fra Saltfjellet i nord til Dovrefjell i syd, sier sjefredaktør i Adresseavisen, Fritjof Åldstedt.
13.Vi regner med å stenge pensjons og attføringsavdelingen hver onsdag fra 20. juni og fremover for å få unna det arbeidet som har hopet seg opp, forteller direktør Simon Wold ved Trondheim Trygdekontor til Adresseavisen.
14.Å gå ut i aktiv valgkamp vil innebære at jeg må angripe de andre formannskandidatene og fremheve min egen fortreffelighet, og det vil jeg ikke, sier Kjell Wickstrand til Adresseavisen.
15.40 prosent av soldatene som skal utgjøre trønderbataljonen i Brigade 13 i vårens store militærøvelse, har søkt om utsettelse, melder Adresseavisen.
16.A / S Adresseavisen, Norges Blindeforbund avd. SørTrøndelag, Sjetne Grendeutvalg, TVTrondheim, Trondheim & omegn BBL, Trondheim Jaycees.
17.ANSLAGSVIS 200 000 turister har vært innom Røros i sommer, forteller turistsjef Bjørn Johnsen til Adresseavisen.
18.Aass regner med at aksjestrukturen i Adresseavisen er slik at avisen ikke kan kjøpes opp.
19.Adm. direktør Jon Aass i Adresseavisen sier til Aftenposten at han regner med at avisen har så stabil aksjonærstruktur at det ikke er mulig å kjøpe den opp.
20.Adresseavisen (h) har funnet en artikkel stortingsrepresentant Guttorm Hansen har skrevet i Fri Fagbevegelse.
21.Adresseavisen, for eksempel, som liksom er min avis, sier Rita, stemplet oss som ganske middelmådige.
22.Adresseavisen - Adresseavisen eier 2 / 3 av askjene i Trondheimsavisenes Fellesdistribusjon (TAF).
23.Adresseavisen derimot gratulerer Rolf Presthus og synes ikke finansministeren har noen grunn til å føle seg forurettet over å bli uthengt i Arbeiderbladet.
24.Adresseavisen er ikke alene om å lage nærradio i Trondheim.
25.Adresseavisen fikk mest, nemlig 1,5 millioner kroner.
26.Adresseavisen gir uttrykk for at det er et åpent spørsmål hvem av de to som til sist går av med seieren.
27.Adresseavisen har 40 millioner kroner i likvider som kan settes inn i forsvar av kolleger.
28.Adresseavisen hevder at Treholt deltok i flere avledningsmanøver for å holde journalistene på avstand.
29.Adresseavisen i Trondheim, Tønsbergs Blad, Lillehammer Tilskuer og Fredriksstad Blad er alle nevnt som oppkjøpskandidater ved siden av Asker og Bærums Budstikke, som i første omgang føler presset fra MediaInvest.
30.Adresseavisen poengterer at tirsdagens vedtak ikke betyr at" planene for en forlengelse av Nordlandsbanen er skrinlagt for all fremtid.