Norwegian-Italian translation of De

Translation of the word De from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

De in Italian

De
bestemt artikkelother il, lo, la, i, gli, le, l'
  pers. pron. - subjekt - generiskother si
  pers. pron. - subjektother essi, esse, loro
Synonyms for De

 
 

More examples
1.(Joh.21,3) Disiplene hadde endelig kommet seg efter de rystende begivenheter i påskeuken.
2.(Stikk istrid med de aktuelle planer.)
3.(Vedkommende - en gammel dame - var en av de mest særpregede karakterer jeg har kjent i livet.)
4.... de personlige angrep mot ham (Moon) er av den samme ondsinnede og usaklige karakter som de historiske angrepene på jødiske, kristne og muhammedanske ledere dengang de som nykommere bragte minoritetsreligioner frem i samfunnet.
5.... ikke blot i den nærværende tid, men også i en fjern fremtid stå som ubestikkelige vidner om Nationens liberalitet, aand og kunstsmag på den tid de ble til.
6.17" inneholder de efterhvert godt kjente og innarbeidede blåserarrangemnetene og har Chicagos fete, tette lyd.
7.1984" er en nyfilmatisering som forholder seg trofast overfor de lange linjer i Gerorge Orwells antiutopi og som med usvikelig fornemmelse fanger inn dens kvelende totalitære atmosfære.
8.1984" er ikke noen lovsang til de myke verdier ; den er deres svanesang, eller rettere sagt skrik.
9.70% av Osloungdommen vet hvordan de skal skaffe stoff.
10.80tallets vikinger" er bandets image, og efterhvert får de spesialsydde scenekostymer signert mannen som sto bak Kiss sine klær på 70tallet.
11.Abortloven blir omtalt blant de store helsepolitiske reformer.
12.Admiralitetet og øverskommanderende for Home Fleet mottok de første nyheter fra den tyske kringkasting.
13.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
14.Aftenpostens hovedanliggende er, så vidt jeg forstår, å irettesette norske politikere for at de har" lagt seg til en debattform og tatt i bruk ord og uttrykk om politiske motstandere som vi alle burde være spart for".
15.Akkurat det har nok de fleste chilenere i friskt minne.
16.Akkurat nå skulle vinmarkene blomstre, de springer ut på en dag og legger sin egen lukt over hele landskapet.
17.Aksjon Husbank" er til og med så freidig at den ikke unnser seg for å" presse" de politiske partier til å avgi uttalelser om aksjonen før valget i 1985 !
18.Aksjon venteliste" er ett av de mange tiltak som er under gjennomføring.
19.Alfa og Omega" fra MPL, Øystein Borg Heyerdahl og Kari Sørbo, gis honnør for sin ekspertise og hjelpsomhet overfor horder av besøkende, men vi må gi et lite eselspark til de utstillere som ikke finner det umaken verd å" stå på", men bare er fysisk nærværende.
20.All the things" gir meg ikke like meget, de forskjellige elementene henger ikke alltid like bra sammen, både trommr og vokale forstyrrer det delikate pianospillet.
21.Alle" på Tonsenhagen kjenner Asle og Magnhild, men få vet at de heter Aslaksen til efternavn.
22.Alle" synes allikevel overbevist om at det snart blir reklame i svenske TVapparater, enten Riksdagen liker det eller ikke på grunn av de utenlandske satellittene.
23.Alle må innrømme at Lady Sneerwell kan oppnå mere med et ord eller et blikk enn andre med de utførligste detaljer.
24.Alle som tror på Høyres samarbeidsvilje og ønsker en fortsatt ikkesosialistisk regjering venter at partiet sier ja til et opplegg for den størst mulige utnyttelse av de tre regjeringspartienes samlede velgermasse.
25.Alle som var ansvarlige for massakren av tusener av uskyldige kvinner og barn under angrepet på Det gyldne tempel, vil bli tatt hånd om av de khalistanske kommandostyrker.
26.Ambassadørakademiet" viste hvordan de vordende ambassadørene øvet seg på å gå på røde løpere, holde coktailglasset riktig og en mengde andre nødvendigheter for det diplomatiske arbeide.
27.Amerikanerne kan stole på tyskerne som partnere og allierte - men bare hvis det amerikanske folk tar tyskerne som de er.
28.Andre" synes å stå helt fritt, forbeholdsløst, idet de" har rett til å bruke dei språkformene som dei sjølve ønskjer".
29.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
30.Antikverte" radiatorer er bare ett av de problemer avdelingen sliter med.
Your last searches
De