No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ROM. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Afrika" skal gi rom for rockegrupper, teatervirksomhet, verksteder av forskjellig slag og annet.
2.Ferdige" leker som hindrer rom for fantasi bør man unngå å kjøpe.
3.Gammel kirke gir nye muligheter", snakker de om i Vålerengen menighet, som nå efter fem års interimstilværelse i et rom med plass til 5060 mennesker, er tilbake i sin kirke.
4.Hans Ånd arbeidet plastisk, hans sjels rom var som atelieret, han kunne ikke bare tenke, han måtte forme.
5.Hvordan er det å være rom i Norge ?".
6.Meksikaneren" gikk inn på Jolas rom og begynte å se på rettsdokumentene.
7.Nye" rom står avlåst mens vinteren er på sitt strengeste, og vedfyring er for mange fortsatt et nødvendig supplement til elektrisiteten.
8.Rom / form - en oppsummering av erfaring" og dekker tidsrommet 19641983.
9.Selv om skattekommisjonen i overraskende grad har klart å samle seg om nye hovedlinjer for beskatningen, er det fortsatt rom for mye politisk strid om det norske beskatningssystem.
10.Sun Coast" hadde ikke rom imellom lasten midtskips.
11.Tid og Rom".
12.Tur retur" og" Svart sol", som også ble vist i Venezia, er eksempler på hans" konkrete" stil, maskinlignende, båndformede metallmennesker i et abstrakt rom hvor konflikt og fare og trusel om utslettelse også får en generell og mindre entydig ideologisk karakter.
13.Bad direktrisen skaffe meg et rom.
14.Bevilgningsforslaget for 1985 gir rom for å føre videre aktivitetene som er i gang i 1984, samt å innføre en viss ønskelig kvalitetsforbedring i undervisningen for fremmedsproglige elever.
15.Bygningen med alle sine rom og en god atmosfære passer oss utmerket, sier Berit As.
16.De økonomiske fremtidsutsikter vi er blitt forespeilet gir neppe rom for påkrevd vedlikehold av verktøy og tekniske installasjoner, beklager en bekymret Bjørn Myhre, daglig leder ved Motorsentret i Hvervenbukta.
17.Den planlagte pengemengdevekst på ti prosent gir allerede rom for reell vekst gjennom året, og skulle den bli vesentlig sterkere enn dette, vil det kunne bli vanskelig å føre bedringen av prisutviklingen videre inn i 1985.
18.Denne tiden gir ham rom for å forberede seg på oppgaven som storebror.
19.Det er dessverre ikke rom for å gjennomføre reformen med færre elever i samtlige klasser samtidig.
20.Det er idag ca. 50 hoteller i Osloområdet med tilsammen 5328 rom, opplyser adm.direktør Kjell B. Einarsen i Norsk Hotell og Restaurantforbund.
21.Det er lite belegg på denne tid av året, så vi kunne stille ti rom pluss anneks og seks hytter til disposisjon for de hjemløse, forteller Erling Sande på turistheimen, som ligger 700800 meter fra Norolstasjonen.
22.Det er mange veier som fører til Rom.
23.Det er rett og slett ikke rom for de store investeringer et slikt prosjekt krever i årene som kommer.
24.Det er riktig at loven gir rom for skjønn.
25.Det er sjelden man får et slikt rom å arbeide i og et slikt tema.
26.Det finnes iallfall ingen forbrytelse i" det låste rom", sa fullmektig Stenman med eftertrykk, og dampet tilfreds på den selskapssigaren han hadde unnet seg.
27.Det ville ikke være realistisk å tenke på en avtale som gir rom for fortsatt britisk administrasjon efter 1997, uttalte utenriksminister Sir Geoffrey Howe på en pressekonferanse i helgen.
28.Det virker ikke inn på forholdet, da vi har et stort rom å være for oss selv.
29.Dette skal bygges på Eidsvoll, og vi kan ikke med vår beste vilje se at det er rom for ytterligere utbygging i løpet av de nærmeste firefem årene.
30.EFdirektivet gir ikke rom for bruk av Sterlings DC8maskiner neste år hvis ikke typegodkjent støydempningsutstyr er bestilt iår, sier overingeniør Helmø Larsen i det danske luftfartsvesen til Aftenposten.