Norwegian-Italian translation of abort

Translation of the word abort from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

abort in Italian

abort
medisinnoun aborto [m]
Synonyms for abort
Derived terms of abort
Similar words

 
 

More examples
1.Abort er massive myrderier av barn.
2.Det er titelen på et stykke om graviditet og selvbestemt abort, som Musidra Teater oppfører i trikkestallen på Majorstuen lørdag og søndag.
3.Jeg kan ikke forstå hvordan en katolikk med god samvittighet kan stemme på en kandidat som klart støtter abort.
4.Avgjørelsen om å ta abort eller føde er hos de fleste kvinner meget godt begrunnet, sier assistentlege Finn Egil Skjeldestad på Regionsykehuset i Trondheim.
5.Bør vi sette klare skillelinjer mellom debatten om regulær selvbestemt abort og abort i forbindelse med fostervannsdiagnostikk ?
6.Det at flere kvinner har trodd de var sterile fordi de har hatt en abort, mener jeg likevel bør være en vekker for dem som er rådgivere i abortsituasjoner.
7.Det eneste vi merker, er en tendens til at unge ugifte som blir gravide, i svært få tilfeller velger abort.
8.Det er riktig at noen saker om fri abort har vært avvist av menneskerettighetskommisjonen, men dette har vært på formelt grunnlag, sier Hjort.
9.Det er usikre parforhold, mangel på utdannelse eller arbeidsledighet som oftest får kvinner til å velge abort, sier Skjeldestad.
10.Det ser ut til å være kjærlighet, mord, abort, beautiful people, kort sagt" Dynastiet".
11.Det viser at Stortinget gjorde rett da de avviste forslaget om tvungen rådgivning for kvinner som vil ta abort, sier Skjeldestad.
12.Grunnen til dette er antagelig at vi har fått fri abort, og at de fleste nå føder i institusjoner, og ikke alene, sier overlege Jens Steen i Oslo helseråd, som har stått bak undersøkelsen.
13.Hvis Nordlys hadde kontaktet patologiskanatomisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø, som artikkelen hovedsakelig dreide seg om, ville Nordlys ha fått vite at det dreide seg om en abort, men at det var foretatt obduksjon og at fosteret ikke var forsvunnet i systemet, skriver sykehuset i sin klage.
14.Ikke minst vil jeg støtte det partiet som står fremst i kampen mot selvbestemt abort og for ærefrykt for livet.
15.Illegal abort er et av de alvorligste problemer for mange kvinner i ulandene.
16.Jeg har snakket mindre abort og mer om å kjempe for troen på at vi er skapt av Gud.
17.Kampen for fri abort var en stor seier for kvinnebevegelsen.
18.Kirken kan bare bekrefte at abort er mord på uskyldige vesener, sier erkebiskopen.
19.Skal det fremover bli en ny giv i Kirkens arbeide med dette spørsmålet, er det helt nødvendig at kampen mot fri abort blir løsrevet fra Børre Knudsens person og hans stilling som prest i Balsfjord.
20.Til tross for stadige forsikringer om det motsatte, blir abort stadig mer brukt som en integrert del i familieplanleggingsprogrammene, til og med finansiert av regjeringer og internasjonale organisasjoner, sa han i sitt innlegg.
21.Vi kan ikke stikke hodet i sanden og overse den sosiale virkelighet, sa den greske justisminister G. Mangakis i sin begrunnelse for at regjeringen nå har besluttet å innføre selvbestemt abort.
22.AANkontoret (Alternativ til Abort i Norge) i Oslo hadde frem til 26. november iår henvendelser fra 264 nye personer, mot 184 registrerte klienter ifjor.
23.Abort er den mest utbredte prevensjonsmetode i Hellas.
24.Abort er lovlig i to tredjedeler av verden og rapporten peker på at bare 15 av 100 000 lovlige utførte aborter ender med dødsfall.
25.Abort er ulovlig i Tanzania og tillates bare når morens liv og helse er truet.
26.Abortkampen førte ham inn i sentralstyret i Folkebevegelsen mot selvbestemt abort.
27.Abortmotstanderne forsøker å blokkere inngangene, mens de hektisk forsøker å overtale kvinner som kommer for å få foretatt en abort til å snu i døren.
28.Aborttallene i Norge beveget seg nesten ikke efter at vi fikk loven om fri abort, mens de i andre land f. eks. Danmark skjøt i været.
29.Alf Hartmann skrev med fyldig dokumentasjon om" Storm i russens vannglass", nærmere bestemt om all den hurlumhei som oppsto da Lars Eskeland i et foredrag hadde hevdet, med" pålitelig kilde", at 35 prosent av Oslos russepiker var innlagt på Ullevål for abort, mens sykehuset ikke kjente ett eneste tilfelle.
30.Allerede når en kvinne blir gravid, starter presset for å få henne til å ta abort.
Your last searches