Norwegian-Italian translation of abortere

Translation of the word abortere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

abortere in Italian

abortere
medisinverb far abortire
Synonyms for abortere
More examples
1.Du skildrer miljøet i kystbyen og" Randi"s opplevelse av det å være alene, vente barn, abortere, så sterkt at man skulle tro du hadde kjent det på din egen kropp ?
2.En lege kan teoretisk stilles til ansvar hvis han ikke setter inn den behandling som fosterets tilstand krever, men den gravide kvinnen har ifølge loven rett til å abortere det samme foster.
3.Når det gjelder muligheten for å ta prøven innen man er tre måneder på vei i svangerskapet, synes jeg for eksempel ikke det er moralsk forsvarlig å abortere på grunn av at fosteret ikke har det kjønn man ønsker seg.
4.Dessuten har de lettere for å abortere.
Similar words

 
 

abortere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) abortereaborterendeabortert
Indikative
1. Present
jegaborterer
duaborterer
hanaborterer
viaborterer
dereaborterer
deaborterer
8. Perfect
jeghar abortert
duhar abortert
hanhar abortert
vihar abortert
derehar abortert
dehar abortert
2. Imperfect
jegaborterte
duaborterte
hanaborterte
viaborterte
dereaborterte
deaborterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde abortert
duhadde abortert
hanhadde abortert
vihadde abortert
derehadde abortert
dehadde abortert
4a. Future
jegvil/skal abortere
duvil/skal abortere
hanvil/skal abortere
vivil/skal abortere
derevil/skal abortere
devil/skal abortere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha abortert
duvil/skal ha abortert
hanvil/skal ha abortert
vivil/skal ha abortert
derevil/skal ha abortert
devil/skal ha abortert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle abortere
duville/skulle abortere
hanville/skulle abortere
viville/skulle abortere
dereville/skulle abortere
deville/skulle abortere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha abortert
duville/skulle ha abortert
hanville/skulle ha abortert
viville/skulle ha abortert
dereville/skulle ha abortert
deville/skulle ha abortert
Imperative
Affirmative
duaborter
viLa oss abortere
dereaborter
Negative
duikke aborter! (aborter ikke)
dereikke aborter! (aborter ikke)
Your last searches