Norwegian-Italian translation of absolutt

Translation of the word absolutt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

absolutt in Italian

absolutt
katastrofeadjective vero e proprio, completo
  forklaringadjective definito, ben definito, esplicito, preciso, esatto, chiaro
  intensifierende ordadjective puro, vero, assoluto, completo
  gradadjective assoluto, totale, intero
  politikkadjective assoluto, autocratico
  perfektadjective assoluto, totale, tutto
  reinadjective assoluto, puro
  utvilsomtadjective assoluto, indiscusso, indiscutibile
  sikkeradjective certo, sicuro
  overbevisningother assolutamente, certamente, sicuramente, senza dubbio, senz'altro
  fullstendigother assolutamente, completamente, perfettamente
  fastother recisamente, categoricamente, fermamente, risolutamente
Synonyms for absolutt
Derived terms of absolutt
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke noe absolutt krav at hunden skal gå i bånd, men eieren må til enhver tid kunne kalle den inn.
2.Dette er absolutt den aller viktigste regelen, for du kan skrive en feilfri og god stil og likevel stryke hvis du bommer på oppgaven.
3.En absolutt forutsetning for å realisere nye, høyt prioriterte tiltak vil være en mer effektiv utnyttelse av ressursene.
4.Hun har absolutt ingen mistanke.
5.Hvilket parti eller hvilke partier mener De at Deres parti absolutt ikke bør inngå listeforbund med ?
6.Hvis det var valg imorgen, er det da absolutt sikkert at De ville stemme på samme parti som sist, eller ville de overveie om De ville stemme på et annet parti, eller ville De kanskje ikke stemme, eller er usikker på hva De ville gjøre ?
7.I den situasjon vi nå står i, med redusert vekst i det som har vært typiske kvinneyrker, er det en absolutt forutsetning hvis jenter skal sikre seg en stilling på arbeidsmarkedet", heter det blant annet i Stortingsmelding nr. 85 (1982 / 83).
8.Jeg har gjort absolutt alt for å få til en reise dit, men har ikke oppnådd noe.
9.Jeg tok miiin nystemte..." har antagelig vært fremført ca. hundre ganger før i Grieghallen ved forskjellige anledninger, men aldri før fra en krakk midt på gulvet i en absolutt tom foyer.
10.Kjell Søbak har gitt absolutt alt i innspurten der han segner om efter å ha sikret Norge stafettsølv i skiskyting noen centimeter foran VestTysklands Fritz Fischer.
11.Skal kommunale midler til nærradio tas fra sosialbudsjettene som idag er på et absolutt lavmål ?
12.Som formannen i finanskomiteen Petter Thomassen tidligere har påpakt vil Høyre absolutt ikke motsette seg fellesløsninger som kan føre til at vi får et bedre skattesystem.
13.Som formannen i finanskomiteen Petter Thomassen tidligere har påpekt, vil Høyre absolutt ikke motsette seg fellesløsninger som kan føre til at vi får et bedre skattesystem.
14.Stilen og den offentlige strid" i VestTyskland omkring besøket" har vært ytterst uverdig og skadelig og absolutt uvanlig i omgang mellom suverene stater".
15.Woman Out Of Control" tåler absolutt en anbefaling, men for lyttere som ikke kjenner Ray Parker er kanskje forgjengeren" The Other Woman" en bedre innfallsport.
16.(Spesiell medarbeider) Kongsvinger hadde absolutt ballen mest og flest chanser i kampen mot Molde, men måtte likevel nøye seg med 11.
17.(UPI) En nicaraguansk toppleder har på et lukket møte uttalt at det absolutt ikke ville være aktuelt med valg i november dersom sandinistene ikke var blitt utsatt for press fra USAstøttede opprørere, fremgår det av et dokument som er kommet UPI i hende.
18., skulle hun ha absolutt gode schanser til å figurere i Guinness rekordbok, avd.
19.Münchenmetoden" er absolutt den sikreste.
20.Absolutt ! understreker han.
21.Absolutt, ja !
22.Absolutt, jeg var på kino sammen med Muffe senest igår, sier Thomas Syqveland.
23.Absolutt, lød Johns stemme.
24.Absolutt, og man oppnår ihvertfall ingenting ved å sitte stille.
25.Absolutt, sier Suriakantha Raju, og fortsetter.
26.Absolutt, sier han.
27.Absolutt - vi skal ta godt vare på de nye, bl.a. 17 år gamle Trond Arne Bredesen fra Gran, Hadeland.
28.Absolutt.
29.Absolutt alle omfattes av Folketrygden.
30.Absolutt alt fra underbukser til dyre smykker stjeles, opplyser skadesjef Hanna Røst i Europeisk Reiseforsikring.
Your last searches