Norwegian-Italian translation of administrere

Translation of the word administrere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

administrere in Italian

administrere
foretakverb amministrare, dirigere, gestire
Synonyms for administrere
Derived terms of administrere
More examples
1.Allerede før borettslaget formelt ble opprettet trengte vi en som kunne administrere fellesoppgaver i forbindelse med byggingen.
2.Bystyrets vedtak er vanskelig å administrere, sier barnehavesjef Ellinor Østen.
3.Det er morsomt å administrere.
4.Efter min mening skyldes det først og fremst økonomiske forhold, at det blir dyrere å administrere to skoler enn en.
5.Forretninger kan fordoble sin fortjeneste ved å administrere sin hylleplass efter de ulike varers salg og ved en riktig satsning på salgsfremmende tiltak i butikken (sales promotion).
6.Fremstads oppgave blir å samarbeide med sponsorer, utarbeide opplegg og administrere et sekretariat.
7.Gjennom et nytt økonomisk tilskuddssystem får folkehøyskolene et økonomisk fundament som skulle gi gos sikkerhet for fremtiden, samtidig som ordningen er lettere å administrere for Staten og gir bedre budsjettmessig styring, sa Bondevik.
8.NorTelco kommer også til å administrere EBs eierinteresser innenfor kabelTV, sier direktør Jo Devold.
9.Nå bruker de ca. 80 prosent av tiden til å undervise, rettlede og administrere, sier Birkeland.
10.Vi står i fare for å administrere oss bort i tungvinte ordninger.
11.Vårt departement kommer til å utrede saken, men det er ingen hemmelighet at vi frykter et nytt utvannet, uoversiktlig system som vil være meget vanskelig å administrere - og forstå for dem som søker lån.
12.Adm. direktør Gunnar Eik skal herefter administrere gruppens totale drift og utvikling.
13.Advicory Group of Norway, som entreprenørene Selmer, Furuholmen og HøyerEllefsen står bak, skal administrere utbyggingen av vannkraftverket i Lubuge nordøst for Peking.
14.Alt dette har igjen ført til at skattesystemet er blitt komplisert, uoversiktlig og tungt å administrere.
15.Anne Bjørg Thoen som er leder av foreningen, sier at det er en forutsetning at styrerne ikke skal fungere som førskolelærere og administrere avdelinger der førskolelæreren streiker.
16.Arbeidsgruppen mener at Norsk Videogramforening som har et eget forhandlerregister, bør administrere registreringsordningen.
17.Arrangørene har forberedt seg på å administrere en deltagelse på rundt 200 personer.
18.Bestemmelsene finnes i Statens personalhåndbok, og Forbruker og administrasjonsdepartementet (FAD) skal administrere slike saker.
19.Bl.a. må vi være spredt over hele landet fordi vi mobiliserer over hele landet, og vi må ha en viss kadre i fred som legger forholdene til rette for øvelser, og som kan administrere et apparat som vokser til det mangedobbelte i krig.
20.De får isteden ha hjemmekontor, og skal administrere lov og rett fra sine egne stuer.
21.De store datamaskinene får en voksende oppgave i å administrere de små maskinene på den enkelte arbeidsplass, mener han.
22.De vil også være med på å administrere avdelingene, viser en undersøkelse som Rasjonaliseringsdirektoratet har foretatt blant ansatte på 29 sykehus.
23.Deke Slayton ble værende i NASA, men er nå med på å administrere det første private romfartsprogrammet i USA, naturligvis fra Houston.
24.Den er til dels tungvint å administrere, og den gir ikke tilfredsstillende økonomisk styring for Staten.
25.Den skal være flink til å administrere seg selv og sin økonomi som skal leve godt på sosialhjelp.
26.Departementet har kommet til at dagens momssystem er enklere å administrere, og at det gir en bedre fordelingseffekt.
27.Dersom de folkevalgte av samvittighetsgrunner nekter å vedta og administrere budsjett, må Staten på eget intiativ gripe inn og sette hovedstaden under statlig administrasjon.
28.Dersom de respektive samarbeidsministre begrenser seg til å administrere hva de som gikk foran allerede har oppnådd, ser jeg lite håp for å komme videre.
29.Dersom det skulle vise seg riktig at folk som er valgt til å fordele samfunnsgoder, får fortrinn ved sykehusbehandling, har dette også den uheldige virkning at politikere ikke får et riktig bilde av det samfunn de skal administrere.
30.Dessuten er graderingen i investeringsavgiften meget tung å administrere og nær umulig å kontrollere, sa Øien.
Similar words

 
 

administrere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) administrereadministrerendeadministrert
Indikative
1. Present
jegadministrerer
duadministrerer
hanadministrerer
viadministrerer
dereadministrerer
deadministrerer
8. Perfect
jeghar administrert
duhar administrert
hanhar administrert
vihar administrert
derehar administrert
dehar administrert
2. Imperfect
jegadministrerte
duadministrerte
hanadministrerte
viadministrerte
dereadministrerte
deadministrerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde administrert
duhadde administrert
hanhadde administrert
vihadde administrert
derehadde administrert
dehadde administrert
4a. Future
jegvil/skal administrere
duvil/skal administrere
hanvil/skal administrere
vivil/skal administrere
derevil/skal administrere
devil/skal administrere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha administrert
duvil/skal ha administrert
hanvil/skal ha administrert
vivil/skal ha administrert
derevil/skal ha administrert
devil/skal ha administrert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle administrere
duville/skulle administrere
hanville/skulle administrere
viville/skulle administrere
dereville/skulle administrere
deville/skulle administrere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha administrert
duville/skulle ha administrert
hanville/skulle ha administrert
viville/skulle ha administrert
dereville/skulle ha administrert
deville/skulle ha administrert
Imperative
Affirmative
duadministrer
viLa oss administrere
dereadministrer
Negative
duikke administrer! (administrer ikke)
dereikke administrer! (administrer ikke)
Your last searches