Norwegian-Italian translation of agent

Translation of the word agent from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

agent in Italian

agent
yrke - mannnoun agente [m], rappresentante [m]
  yrke - kvinnenoun agente [m], rappresentante [f]
Synonyms for agent
Derived terms of agent
Anagrams of agent
Similar words

 
 

More examples
1.Glippet" skulle være at man tilla Utenriksdepartementets statssekretær en bekreftelse på at norsk overvåkningspoliti skal ha forsøkt å verve en sovjetisk tjenestemann i Wien som agent.
2.Hun kom med et utbrudd om hvordan hun var blitt behandlet av sin litterære agent og sin forlegger.
3.I sparsom belysning - et par spotlights høyt opp under vognhallens tak - blir vi konfrontert med en gulpende begravelses agent, en feig kabaretdirektør, en lystig oberst og mange, mange flere.
4.Noen av uttalelsene som er kommet fra høytstående tjenestemenn i Pentagon, kan få håret til å reise seg på hodet til noen og enhver", skriver John C. Ausland, neppe påvirknings agent for KGB (i boken" Norge og den tredje verdenskrig").
5.Agent Orange beviste at" kjemiske kuler" er like farlige som blykuler, som en av veteranenes advokater formulerer det.
6.Både for overvåkingspolitiet i Norge og for amerikansk efterretningstjeneste har han gjennom de siste år vært en nyttig agent, sier informerte kilder i Washington.
7.Forøvrig, tilføyer Svein Bakken, ville sikkerhetssystemet ikke kunne" åpne" noen dører for Arne Treholt, selv om han hadde vært agent for systemet, og det var blitt innført i Forsvaret.
8.Jeg bebreider ingen at man ikke ante at det satt en agent fra KGB på norsk side av forhandlingsbordet.
9.Jeg var agent under okkupasjonen for 42 år siden og spionerte mot tyskerne, sier Henningsen til Harstad Tidende.
10.Mange norske firmaer er kommet inn på det franske marked gjennom en fransk agent.
11.Orwell var en seriøs dikter, og en uhemmet bruk av hans navn i forbindelse med at vi nå har nådd året 1984, ville bare skade hans renomme, sier den litterære agent.
12.Selv ikke i tilbakeblikk kan jeg minnes noe som kan tolkes som tegn på at han opererte som agent, sier Førde.
13.Sprøyt fra ende til annen, er statssekretær Eivinn Bergs kommentar efter at Dagsnytt i sin morgensending idag tilla Utenriksdepartementets statssekretær uttalelser som bekreftet at norsk overvåkingspoliti skal ha forsøkt å verve en sovjetisk tjenestemann i Wien som agent.
14.A / S Chr. Olsen på Grorud, et agent og grossistfirma eiet av Chr. Olsen Holding i København, runder i disse dager 50 år i Norge.
15.Agent Ragnvald Berg, Sannesundveien 17, 1700 Sarpsborg.
16.Alf Mohn, som eier skipet, opplyser til Aftenposten at det foreligger krav på rundt 1,3 millioner kroner fra skipets stedlige agent og havnemyndighetene.
17.Anders Jahre hevdet til siste stund at han kun var europeisk agent for Continental Trust Inc.
18.Barber Wilhelmsen Agencies er agent for BBS i Hongkong.
19.Bare en måned tidligere var han fotografert av norsk overvåking under et konspirativt møte på Athen Hilton Hotel, men han var da ennå ikke avslørt offentlig som agent.
20.Bedriftens gjennombrudd i Kina skjedde i 1983, efter at verkstedet siden 1975 har hatt kontakt med egen agent i Hongkong.
21.Bergensenskipet" Berge King" med et mannskap på 26 befant seg ved Kharg i Den persiske gulf under det angivelige irakske angrep, men rederiets iranske agent opplyser til Stangeland at fartøy, mannskap og havn er uskadd fordi det ikke har vært noe bombeangrep.
22.Christiania Bank og Kreditkasse står som leder og agent for et obligasjonslån i eurokroner på 250 millioner til Verdensbanken.
23.DEN SYDAFRIKANSKE mellomdistanseløperen Zola Budd, som er blitt britisk statsborger, ble tirsdag karakterisert som en agent for apartheid under en granskning i De forente nasjoner.
24.Da var det et pakkfullt auditorium som ropte" Ut med Galtung, en agent for den amerikanske imperialisme".
25.De går på at Treholt" som agent vel har oppnådd mest i Gråsonesaken".
26.Den agent som gjør slikt skjult arbeide på fientlig territorium, kalles påvirkningsagent, eller kanskje bedre inflytelsesagent, sier Malm.
27.Den ble åpnet av Odette Sansom (nå Hallowes), kjent for sin innsats som britisk agent i det okuperte Frankrike.
28.Den norske Creditbank er agent for garantien, og har tilrettelagt den og ledet garantiforhandlingene.
29.Den nåværende lederen for Forsvarsdepartementets informasjonskontor, byråsjef Arild Isegg, ble som student i 1963 forsøkt vervet som agent for SovjetUnionen av daværende førstesekretær ved Osloambassaden, Victor Grusjko.
30.Den som fornærmer frihetssymbolet er en fiende av friheten og det skal ikke eksistere noen frihet for dens fiender Så på den måten ble Halvorsen en kommunistisk agent og en tilhenger av Warszawaregimet, heter det.
Your last searches