Norwegian-Italian translation of aksentuere

Translation of the word aksentuere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aksentuere in Italian

aksentuere
konversasjonverb accentuare, enfatizzare, mettere l'accento su
Synonyms for aksentuere
More examples
1.At forbedret fortjeneste vil aksentuere spørsmålet om hvordan fortjenesten skal brukes, er en naturlig utvikling (kfr. bedriftsdemokratidebatten).
2.Bør man i stedet bruke også moderne teknologi til å aksentuere alliansens defensive målsetninger ?
3.Han vil satse på høyteknologivåpen med kort rekkevidde og ikke lang for å aksentuere alliansens defensive målsetninger.
4.Men det er også naturlig ved denne anledning til slutt å aksentuere betydningen av den åpenhet Forbundsrepublikken Tyskland har vist overfor Norge, når det gjelder opptak av studenter til de medisinske, tekniske og merkantile studier.
5.Ut fra ønsket om å presse en organisk, usymmetrisk plassdannelse inn i et fast organisert geometrisk mønster, kan jeg forstå at arkitektene føler behov for et anlegg som kan aksentuere aksen og danne dens avslutning.
6.Bibalos musikk bidrar til å aksentuere rytmen og fremheve detaljer i en upretensiøs underholdningsfilm.
7.Tre sentrale samtidsverk skal gis i nyinnstuderinger, og hensikten skal øyensynlig være å vise - eller aksentuere - nye sider ved Ibsens dramatikk.
Similar words

 
 

aksentuere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) aksentuereaksentuerendeaksentuert
Indikative
1. Present
jegaksentuerer
duaksentuerer
hanaksentuerer
viaksentuerer
dereaksentuerer
deaksentuerer
8. Perfect
jeghar aksentuert
duhar aksentuert
hanhar aksentuert
vihar aksentuert
derehar aksentuert
dehar aksentuert
2. Imperfect
jegaksentuerte
duaksentuerte
hanaksentuerte
viaksentuerte
dereaksentuerte
deaksentuerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde aksentuert
duhadde aksentuert
hanhadde aksentuert
vihadde aksentuert
derehadde aksentuert
dehadde aksentuert
4a. Future
jegvil/skal aksentuere
duvil/skal aksentuere
hanvil/skal aksentuere
vivil/skal aksentuere
derevil/skal aksentuere
devil/skal aksentuere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha aksentuert
duvil/skal ha aksentuert
hanvil/skal ha aksentuert
vivil/skal ha aksentuert
derevil/skal ha aksentuert
devil/skal ha aksentuert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle aksentuere
duville/skulle aksentuere
hanville/skulle aksentuere
viville/skulle aksentuere
dereville/skulle aksentuere
deville/skulle aksentuere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha aksentuert
duville/skulle ha aksentuert
hanville/skulle ha aksentuert
viville/skulle ha aksentuert
dereville/skulle ha aksentuert
deville/skulle ha aksentuert
Imperative
Affirmative
duaksentuer
viLa oss aksentuere
dereaksentuer
Negative
duikke aksentuer! (aksentuer ikke)
dereikke aksentuer! (aksentuer ikke)
Your last searches