Norwegian-Italian translation of alt etter

Translation of the word alt etter from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

alt etter in Italian

alt etter
generellother secondo, conformemente a, in base a
  konjunksjonother secondo, a seconda di
Examples with translation
Jeg møter ham etter jeg kommer tilbake.
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
La oss strebe etter å oppnå at alle forstår sitt ansvar for den vakre byen.
Jeg leter etter noen som snakker portugisisk.
Paret er fortsatt sammen etter førti års ekteskap.
Jeg var aldri på jakt etter penger. Aldri! Men i dag handler alt bare om penger. Dette er forferdelig.
I skogen var det mange sopper som hadde vokst fram umiddelbart etter en varm sommerregn.
Mary giftet seg med Tom, etter at hun kastet terning for å velge en av de seks kandidatene.
Samarbeidslæring er læring i små grupper hvor samspillet er strukturert etter nøye gjennomarbeidede retningslinjer.
Samarbeidslæring er læring i små grupper hvor interaksjoner er strukturert etter nøye gjennomtenkte retningslinjer.
Bøkene var arrangert etter alfabetisk rekkefølge.
Jeg er på jakt etter oppskrifter for sjokoladekake uten sjokolade.
Similar words

 
 

More examples
1.Den som eig eller har i si varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte, skal syta for at dyret har fullt tenleg tilhaldsrom der det er stor nok plass, høveleg varmt, nok lys og tilgang på frisk luft m.v., alt etter trongen hjå det einskilde dyreslaget.
2.Det kan en i ettertid, alt etter egen innstilling, gi både et dramatisk og et mindre dramatisk fortegn.
3.Kringkastingslisens er lik for alle, men rammar alle ulikt alt etter betalingsevne.
4.Men Treholtsaken har nettopp brakt isfjellet frem i oss alle, vår felles paranoia og dog så forskjellige utgaver av dobbeltmenneskelighet, alt etter hvilke ideer vi usynlig har forpliktet oss overfor.
5.Men å være en integrert personlighet kan bety omtrent hva det skal være, alt etter hva vi identifiserer oss og forbinder oss med.
6.Men de to knytter til seg andre musikere alt etter hva den enkelte sang krever av instrumentering.
Your last searches