Norwegian-Italian translation of alternere

Translation of the word alternere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

alternere in Italian

alternere
generellverb alternare
Synonyms for alternere
More examples
1.Kjempene" Georg Posti og Torgeir Bryn, som er hentet hjem fra USA, har begge utviklet seg som spillere og vil alternere på centerposisjonen under EM.
2.De munner ut i en hel Mozartuke i Den gamle logens festsal hvor" Titus" skal alternere med årets Sommeroperasuksess," Cosi fan tutte", som settes opp på nytt.
3.De tre skal alternere i titelrollen.
4.Den skal alternere med Landbruksveka og omhandle alt med tilknytning til skog, vann, fjell og vidde enten det nå gjelder næring eller fritidsaktivitet, forteller førstekonsulent Jon Egil Foss i Selskapet for Norges Vel som er arrangør.
5.Der skal jeg - og Ellen Horn som som skal alternere i rollen - forestille en europeisk mester i fribryting, og hun skal kjempe en svær kamp med mannen om hvem som skal være husmor i hjemmet.
6.Derimot har jeg sagt at jeg godt kan alternere med Heradstveit, slik at vi er ansvarlige for annen hver uke i fire måneder frem til jul. En annen mulighet er at vi har hvert vårt program i uken, sier Erik Bye og slår fast at innholdet ennå ikke er diskutert, men at det blir et magasinprogram.
7.Det blir også foreslått tilskudd til opplæringer som gir mulighet for at lærlinger kan alternere mellom flere bedrifter.
8.Det har vel aldri hendt før i noe land at to partier går med på å la sine ledere alternere som regjeringssjef.
9.Dette er altså den tredje - og forøvrig også siste - versjon av" Richard II" ; heri spiller Bjørn Floberg titelrollen uten at Wiig og han skal alternere i de to bærende roller.
10.Efter det Aftenposten erfarer vil Erik Bye og Per Øyvind Heradstveit alternere som programledere i TVprogrammet, som har start i september.
11.Efter jul får" Trafford Tanzi" Oslopremiere med Ellen Horn og Tone Danielsen som skal alternere i rollen som Trafford.
12.En ny Hamlet til å alternere med Ketil Gudim, måtte i all hast hentes fra London Festival Ballet, belgieren Ben Van Cauwenbergh.
13.I" A" da" som kommer opp til høsten, skal Ingrid Bjoner alternere med Frøydis Klausberger og Hilde Nora Veidal.
14.Idag er de fast montert hos dem som har dem, men det finnes idag utstyr på markedet som er mere mobilt, slik at det kan alternere mellom forskjellige brukere.
15.Og" Titus" skal alternere med årets store suksess" Cosi fan tutte".
16.Om yrkesopplæring innen arbeidslivet lister meldingen opp en rekke tiltak som vil styrke lærlingeordningen som for eksempel informasjon og veiledning til bedrifter inkludert oppsøkende virksomhet, opplæringsringer der lærlingene kan alternere mellom bedriftene, styrking av lærlingeskolen og bedring av mulighetene for efterutdannelse.
17.Senere skal kurset alternere i flere større kommuner i Hordaland.
18.Sissel skal alternere med Gro Gudim som Ofelia.
19.Stine Buer, 13 år fra Rælingen, som skal alternere i rollen som Annika sammen med Camilla Martens, 15 år fra Hovseter, synes det er festlig å være med i" Pippi".
20.De to operaene" Figaros bryllup" og" Orfeo" skal alternere med" Ariadne på Naxos".
21.Derefter vil den alternere med andre oppsetninger på hovedscenen avhengig av efterspørselen.
22.Det er grunn til å tro at Arntzen og Lyng kommer til å alternere om å bistå Underland under rettsforhandlingene i Oslo tinghus.
23.Det neste møtet i serien skal så finne sted i Ismailiya ved Suezkanalen og derefter skal de alternere mellom de to byene.
24.Gjennom hele sitt forfatterskap har han latt diktning alternere med taushet.
25.Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom sivilingeniørforeningene i Norden, og det er meningen at konferansen skal alternere mellom landene.
26.Marianne Willumsen skal alternere i rollen.
27.Mens Linn Stokke og Mari Maurstad skal alternere som Anitra.
Similar words

 
 

alternere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) alternerealternerendealternert
Indikative
1. Present
jegalternerer
dualternerer
hanalternerer
vialternerer
derealternerer
dealternerer
8. Perfect
jeghar alternert
duhar alternert
hanhar alternert
vihar alternert
derehar alternert
dehar alternert
2. Imperfect
jegalternerte
dualternerte
hanalternerte
vialternerte
derealternerte
dealternerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde alternert
duhadde alternert
hanhadde alternert
vihadde alternert
derehadde alternert
dehadde alternert
4a. Future
jegvil/skal alternere
duvil/skal alternere
hanvil/skal alternere
vivil/skal alternere
derevil/skal alternere
devil/skal alternere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha alternert
duvil/skal ha alternert
hanvil/skal ha alternert
vivil/skal ha alternert
derevil/skal ha alternert
devil/skal ha alternert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle alternere
duville/skulle alternere
hanville/skulle alternere
viville/skulle alternere
dereville/skulle alternere
deville/skulle alternere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha alternert
duville/skulle ha alternert
hanville/skulle ha alternert
viville/skulle ha alternert
dereville/skulle ha alternert
deville/skulle ha alternert
Imperative
Affirmative
dualterner
viLa oss alternere
derealterner
Negative
duikke alterner! (alterner ikke)
dereikke alterner! (alterner ikke)
Your last searches