Norwegian-Italian translation of amme

Translation of the word amme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

amme in Italian

amme
medisin - kvinnenoun balia [f]
  spedbarnverb allattare, allattare al seno, poppare
Synonyms for amme
Derived terms of amme
arbeide sammen, gjenoppflamme, auksjonshammer, av gammel dato, bakoverkammet, barnelammelse, betale noen med samme mynt, sette sammen en gruppe, binde sammen, bite sammen, bite sammen tennene, blande sammen, bli gammel, bli sammen igjen, bo sammen, bo sammen med, bryte sammen, bunte sammen, sammenbrud, det er det samme, det er det samme for meg, det samme, dørhammer, trekke sammen, trekke seg sammen, inndra gammel mynt, skamme seg over, ramme, drive sammen, flammesikker, flammekaster, få til å smekke sammen, falle sammen, felle sammen, falle sammen i nederlag, fallhammer, finkamme, flamme, flamme opp, flammende
flammepunkt, flette sammen, vindusramme, forblekne sammenlignet med, forlamme, forlammende, fotskammel, framme, gå bra sammen med, gå sammen, gå sammen med, gå samme vei tilbake, gå opp i flammer, gammel, gammel heks, gammel kjent, gammel kjerring, gammel stofil, gammelmodig, ta seg sammen, gasskammer, gi noen tilbake med samme mynt, gravkammer, hope sammen, hope seg sammen, ha sammenheng, holde sammen, hammer, hammer og sigd, handelskammer, henge i sammen, henge sammen med, herstamme fra, herstammende, hjertelammelse, hjertekammer, sammenslåbar, sammenklebe, sammenklumping, sammensette, sammenskrumpen, sammensnøring, legge sammen, sammenleggbar, i denne sammenheng, i ild og flammer, i sammenbruddstilstand, i flammer, innramme, kalle sammen, kamme, kammer, kammerherre, kammermusikk, kammertjener, klemme sammen, klammetegn, klebe sammen, kneppe sammen, knipe sammen, krølle sammen, knøvle sammen, knytte sammen, koke sammen, komme sammen, koble sammen, koble sammen med, kortfattet sammendrag, krype sammen, krype sammen i, kuleramme, krølle seg sammen i, krølle seg sammen, kvinne med lammelse fra halsen, lammekotelett, lammeskinn, lammet av skrekk, lammet av streik, lenke sammen, lappe sammen, leve sammen, lime sammen, mellom seksti og sytti år gammel, mohammedaner, mohammedanisme, mohammedansk, muhammedaner, muhammedanisme, muhammedansk, noe gammeldags, noe av samme sort, nervesammenbrudd, nordlysflamme, uavbrutt sammenheng, uforskammet, uforskammet kvinne, uforskammet mann, uforskammethet, usammenlignbar, ukammet, usammenhengende, på samme avstand, på samme øyeblikk som, på samme måte, pakke sammen, pakke seg sammen, passe sammen, passe sammen med, passer sammen, presse sammen, programmere, programmerer, programmerbar, rable sammen, regne sammen, ramme inn på nytt, rentekammer, riktig gammel, referanseramme, røre sammen, rulle seg sammen, rustkammer, samle sammen, samme, sammenbrudd, sammendra, sammendrag, sammendraende, sammendratt, sammendragning, sammentreff, sammenfalle, sammenfallende, sammenfatte, sammenfatning, sammenflette, sammenrenne, sammenføyd, sammenføre, sammenheng, sammenhengende, sammenhengsløshet, sammenhoping, sammenkalle, sammenkallende, sammenkomst, sammenkoblende, sammenkobling, sammenlagt, sammenlenking, sammenleving, sammenpressing, sammenregning, sammensatt, sammensetning, sammenslåing, sammensmelting, sammensnurpet munn, sammenstille, sammenstilling, sammenstøt, sammensverge seg, sammensvergelse, sammentre, sammentreffe, sammentreffende, sammentrykning, sammentrykt, sette sammen, sette sammen en jury, sitte sammenkrøkt, skammelig, skammelig handling, skamme seg, skattekammer, skokke seg sammen, skramme, skrammel, skrape sammen, skrukke seg sammen, slå sammen, slå seg sammen, slammes igjen, som holder vogner sammen, slutte seg sammen, smelle sammen, sammenslått mos, snøret sammen, som ikke går sammen, sammenbryting, sammenfall, sammenmaling, komfyrramme, stamme, stamme-, stamme fra, stammer, stammemedlem, stammeorganisasjon, slags ramme, stor trehammer, støte sammen, støte sammen med, stramme til, streikerammet, tett sammenholdt, tett sammenvevd, til sammen, trestamme, trenge seg sammen, trevle seg sammen, tromme sammen, tollkammer, tåkammer-, urgammel, være sammenslåbar, være i flammer, være sammenhengende med, veve sammen, ved samme tempo som, ved sammenstøting, vike sammen, annamme, beramme, bramme, glamme, inflammere, innstramme, jamme, nedstamme, omramme, sammenholde, sammenligne, sammenlikne, sammensverge, sammensverje, skamme, stramme, alle sammen, ensidig lammelse, falle sammen med, flette seg sammen, flyte sammen, føye sammen, gammel elev, gammel mann, gammel venn, gammeldags, gå sammen i forbund, hammerhai, hefte sammen, kammerpike, klammeri, klinkehammer, krøke sammen, lamme, lammelse, lammet, løpe sammen, med to kammere, Muhammed, nedstammet, ord skrevet på samme måte, person som stammer, programmert handling, rammebetingelse, rammeverk, rote sammen, rulle sammen, sammen, sammenblandet, sammenblanding, sammenbundet, sammenfiltre, sammenfiltret, sammenflettet, sammenflytende, sammenføye, sammenføyning, sammenklebing, sammenlenket, sammenlignbar, sammenligning, sammenlikning, sammenlikningstest, sammenløp, sammenrullet diplom, sammenslutning, sammensmeltning, sammensnøre, sammenstuing, sammensurium, sammensvoren, sammentrekke, sammentrekning, sammentrukket, sammenvoksning, sengeramme, sette i klammer, skrumpe sammen, smelte sammen, smøre sammen, spiskammer, stimle sammen, være sammenfallende, årsakssammenheng, stive/stramme opp, stramme inn, dra sammen, ammestuesnakk, jammer, flammesluker, med det samme, eldgammel, alt sammen, kammers, sammenslå, sammenveve, medsammensvoren, oppstrammer, sammenbinding, sammenfiltring, sammenveving, av samme betydning, bli rammet av, i fyr og flamme, oppflammet, av samme art, av samme slag, av samme ulla, kammerorkester, usammensatt, kramme, gammen, gammel dame, sammen med, flammehav, gammelnorsk, ligge sammen, sige sammen, på samme nivå, sammentrengt, hammerklaver, i samme båt, under samme tak, fra gammelt av, på kammerset, hjernestammen, i det samme, i samme, i samme åndedrag, til samme tid
More examples
1.9095 % av alle kvinner kan amme barnet sitt hvis de ønsker det.
2.Anne Østgaard, som har vært ammerådgiver i to år, er opptatt av konsekvensene av ikke å amme for mor og barn og hva det fører til på lengre sikt.
3.Anne Østgaard viser til at mange slutter å amme av uvitenhet ; fordi de tror at melken er for tynn, at den ikke er fullverdig eller at babyen ikke får nok i seg.
4.Det var, og er, ikke uvanlig å amme barna til de er både tre og fire år gamle.
5.Og at hun til sine tider måtte be om lengre pauser under rettsmøter for å kunne amme.
6.Skal man for eksempel amme ett barn av gangen eller begge samtidig ?
7.Uten skikkelig mat og tilstrekkelig drikke, mister kvinnene evnen til å amme sine barn.
8.Å amme ofte er slitsomt.
9.Men dersom disse stoffene lar seg produsere syntetisk, betyr det kanskje at morsmelkerstatninger også vil kunne bedres av hensyn til dem som ikke selv er i stand til å amme ?
10.Bakke opplyser at man tidligere for sikkerhets skyld ofte frarådet kvinner som brukte medikamenter å amme.
11.De kjempet for at flere mødre skulle amme istedenfor å gi barna flaske og smokk.
12.De tenker vel ikke på at nettopp deres melk kan være av uvurderlig hjelp for spebarn som ikke har mødre som selv kan amme dem.
13.Det første er at ingen mor som ønsker å amme sitt barn, skal behøve å måtte gi opp ammingen på grunn av manglende kunnskaper, hjelp og støtte.
14.Det var noen jenter som prøvde å amme midt i flaskens gullalder, som ble så oppgitt over alle hindringer de ble møtt med, samt manglende hjelp og støtte, at de dannet Ammehjelpen.
15.En mann kan umulig amme et lite barn.
16.Men ut i fra den viten vi har idag, bør alle mødre oppfordres til å amme, og de bør få opplysning om at morsmelk i høy grad kan bidra til å beskytte spebarnet mot infeksjoner, mener dr. philos. AnneBrit Kolstø, som i 6 år har forsket spesielt på antistoffer og andre resistente sporstoffer i morsmelk.
17.Mødre som ønsker å amme, må pumpe seg for melk - en hel prosess.
18.På generalforsamlingen ble det opplyst at omsetningen i første halvår 1985 ventelig vil ligge ca. 60 prosnt høyere enn amme periode ifjor.
19.Sissel Rønbeck (a) tar opp en lokal sak fra Nøtterøy, hvor en ung kvinne er blitt fratatt sin stilling i kommunen fordi hun ville bruke sin lovfestede rett til å amme i arbeidstiden.
20.Til slutt tenkte jeg på å avertere efter amme.
Similar words

 
 

amme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ammeammendeammet
Indikative
1. Present
jegammer
duammer
hanammer
viammer
dereammer
deammer
8. Perfect
jeghar ammet
duhar ammet
hanhar ammet
vihar ammet
derehar ammet
dehar ammet
2. Imperfect
jegammet
duammet
hanammet
viammet
dereammet
deammet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ammet
duhadde ammet
hanhadde ammet
vihadde ammet
derehadde ammet
dehadde ammet
4a. Future
jegvil/skal amme
duvil/skal amme
hanvil/skal amme
vivil/skal amme
derevil/skal amme
devil/skal amme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ammet
duvil/skal ha ammet
hanvil/skal ha ammet
vivil/skal ha ammet
derevil/skal ha ammet
devil/skal ha ammet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle amme
duville/skulle amme
hanville/skulle amme
viville/skulle amme
dereville/skulle amme
deville/skulle amme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ammet
duville/skulle ha ammet
hanville/skulle ha ammet
viville/skulle ha ammet
dereville/skulle ha ammet
deville/skulle ha ammet
Imperative
Affirmative
duam
viLa oss amme
deream
Negative
duikke am! (am ikke)
dereikke am! (am ikke)
Your last searches