Norwegian-Italian translation of anakronisme

Translation of the word anakronisme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anakronisme in Italian

anakronisme
generellnoun anacronismo [m]
Examples with translation
Dette er en anakronisme.
Similar words

 
 

More examples
1.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst, og kan ikke tas alvorlig.
2.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst og kan ikke tas alvorlig.
3.Det kan virke som en anakronisme idag at man vender tilbake til sevdisiplin og selvoppofrelse til fordel for den idrett man har valgt.
4.Hestene var forskremte og virket som en ynkelig anakronisme der de slet seg frem med truger på bakbena, sa Ytterhorn, som mente at tiden nå er inne til at hesten kan gå ut av Forsvaret.
5.Norsk Politiforbunds utspill om at politiembedsmannsordningen er en anakronisme og at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst, og kan ikke tas alvorlig.
6.Barkenæs bruker mange sterke ord som" useriøs" "anakronisme" og" kan ikke tas alvorlig".
7.Barkenæs gjør i sin artikkel et stort nummer av hvorvidt jeg har misoppfattet hans bruk av ordet" anakronisme" ved at jeg har utelatt et ord når jeg siterte ham.
8.Da stod den tilbake som en åpenbar anakronisme.
9.Det blir også Oslopremiere på filmen" Cleng Peerson en anakronisme".
10.Det er på mange vis en anakronisme at Staten langt ut i det 20. århundre opprettholder et utstrakt system av leilendinger.
11.Det jeg har gitt uttrykk for i intervjuet er tvert imot en formodning om at Norsk Politiforbund oppfatter nåværende ordning som en anakronisme !
12.En skive masonitt som underlag for et maleri av Bonington er en grov anakronisme.
13.Enkelte vil gå så langt som å hevde at ikke bare er blyet blitt borte, men fagets sanne utøvere med det - ja, at begrepet typograf er en anakronisme.
14.For å få dette til opplever man den anakronisme at vekst og svikt legges sammen til en sats ; bastardrenten ble en realitet i 1970årene.
15.Forsvarsembedet var en anakronisme for å redde Sovjetsystemet utad, innad betød det intet.
16.Heldigvis er jeg blitt meddelt fra skolehold, at de fleste elever i den høyere skole ville ha reagert overfor filosofiprofessorens absurde anakronisme.
17.Jeg har ikke hevdet at Politiforbundets utspill er en anakronisme og bør ikke angripes på dette grunnlag.
18.Mange er de som mener at de olymiske ideer og deres selvbestaltede vokter, CIO, er en anakronisme, en levning fra fortiden.
19.Med de små marginer man har å gå på i bedrifter i Norge, og i avisbedrifter spesielt, blir større bedrifter med personlig ansvar en anakronisme.
20.Når Reagan stiller som betingelse at det på forhånd skal foreligge garantier for resultater, blir det av Baker oppfattet som en anakronisme i dagens spente situasjon.
21.Polititjenestemennenes organisasjon mener at embedsmannsordningen er en anakronisme, og at Norge er det eneste land i vår kulturkrets som har opprettholdt et system hvor påtalemyndigheten er direkte integrert i politiet.
22.På den ene side er det en anakronisme hvor de gamle menn regjerer og hvor de selv plukker ut sine efterfølgere.
23.Slik jeg har oppfattet henne, finner ikke hun anmodningen hverken useriøs eller som en anakronisme.
24.Denne påstanden kan for det første begrunnes med at prostitusjonen idag på mange måter er en anakronisme.
25.Det er et snev av anakronisme i dette.
26.Dette er en nesten utrolig anakronisme.
27.En anakronisme, vil enkelte hevde.
28.FAGFORENINGERS kollektive medlem skap i Arbeiderpartiet er en anakronisme.
29.Jørgen Randers syn kom som et stormkast før valget : vi er mange som venter om vi skal få en økonomisk likestilling i ekteskapet ? eller om det skal tviholdes på et avleggs system," en anakronisme", ifølge Randers.
30.Likevel representerer det vi her ser langtfra noen anakronisme.
Your last searches