Norwegian-Italian translation of anakronistisk

Translation of the word anakronistisk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anakronistisk in Italian

anakronistisk
generelladjective anacronistico
Similar words

 
 

More examples
1.Emil Løvlien vår en populær herremann på Stortinget, Reidar T. Larsen stikker seg ikke ut fra andre byråkrater hos Forbrukerombudsmannen, Martin Gunnar Knutsen er en lun rektor i Lillestrøm, og Kleven selv - ja, i all sin røslighet kan han minne om Dovregubben, forøvrig like anakronistisk i sine ortodokse anskuelser.
2.Vi mener denne anledning er vel så godt egnet som noen annen, idet hele problematikken omkring den sivile beredskapen gjøres stadig mer anakronistisk i takt med atomvåpenopprustningen.
3.Det gir dem et lite ekstra propagandapoeng, for Castro og hans folk liker godt å betegne president Ronald Reagan, 74, som en anakronistisk reaksjonær.
4.Det gir disse to verkene en anakronistisk effekt, til tross for elektronikkens nærvær.
5.Kulturdepartementet oppfatter etatsskoler som en anakronistisk vederstyggelighet.
6.Når en offentlig komite av idag - Knut Bergkomiteen stiller spørsmål om" hvilken vekt man skal legge på å bevare norskdommen hos de norskættede og styrke deres kontakt med Norge", virker uttrykket anakronistisk, foreldet og irrelevant.
7.Som en naturlig følge av dette må skolen på noe vis sette den visuelle kommunikasjonen og triviallitteraturen på dagsordenen - ellers blir skolen i verste fall anakronistisk.
8.Tilsynelatende anakronistisk er en kassettspiller med minihøyttaler plassert ved siden av et farvebilde av Paven, men de medfølgende bånd inneholder kirkemusikk.
Your last searches