Norwegian-Italian translation of analyse

 
 

More examples
1.Dokumentasjonen er omhyggelig og samvittighetsfull, og stoffet underkastet en inngående analyse.
2.Kina betalte en enorm blodpris for denne erfaring", skrev professor Sun i sin analyse.
3.SovjetUnionens nasjonale olympiske komite har foretatt en gjennomgripende analyse av situasjonen omkring de XXIII olympiske leker i Los Angeles og studert spørsmålet om sovjetisk deltagelse i disse.
4.The Heritage Foundation", et stort, privatfinansiert og konservativt utredningsinstitutt, er ikke nådig i sin analyse av den virksomhet" The Schiller Institute" driver.
5.(New York Times) En ny vitenskapelig analyse av fossiler har avslørt et merkelig mønster for masseutslettelse av liv på Jorden som forskere hverken kan forklare eller overse.
6.Alle kort skal nå på bordet, og vi fremlegger derfor en analyse over hva det vil koste samfunnet dersom man gjennomfører utbyggingen av Fornebu.
7.Det ble påvist enorme mengder staphylokokkbakterier i skinkesteken vi fikk til analyse, hele 27 000 millioner bakterier pr. gram skinkestek på det meste, sier byveterinær Per Høybråten.
8.Det kan man si i den forstand at det er svært lenge siden vi har fått en slik analyse av situasjonen som Tindemansstudien er.
9.Det skal en langt mer inngående analyse til før vi anbefaler kjøp av reklametid i nye programtilbud.
10.En næringspolitisk analyse forteller oss at vi idag befinner oss på et meget kritisk balansepunkt mellom stagnasjon og / eller tilbakegang.
11.Gallupnivået er urovekkende, men å fokusere så sterkt på det siste tallet på 5,3 pst. er et eksempel på slett analyse.
12.Ja, det ligger en god del analyse i håndball.
13.Jeg skal gjøre mitt for at denne grundige analyse av personbilens plass i vårt samfunn ikke skal få støve ned.
14.Men, sier utenriksminister George P. Shultz, vi må først se deres egen analyse av problemene.
15.Men når det gjelder økonomisk analyse, planlegging og budsjettering befinner vi oss så absolutt i baktrappen, påpekte direktør Knut Elgsaas i EDBetaten.
16.Til dette trenger vi et utredningsarbeide om forholdet mellom samferdsel og reiseliv for å få en mer omfattende dokumentasjon og analyse av de to næringenes gjensidige avhengighet, sa Bye.
17.Videre er det en gal analyse til grunn for midtpartiet.
18.Vår analyse av observasjonen antyder at en mann dukket opp av vannet på øyas østside.
19.28 prosent av disse ble sendt til analyse.
20.311 kilo havnet i politiets laboratorier for nærmere analyse.
21.33) er en omfattende analyse av den økonomiske situasjon, industriens stilling, offentlig sektor, pris og omkostningsutvikling og den nødvendige omstillingsprosessen.
22.50 av rapportene har vært gjenstand for særlig grundig analyse, og ti av disse bedømmes som helt sikre.
23.AKERSHUS fylkeskommune fikk hva man hadde bedt om da Industrikonsulent A / S for noen dager siden fremla for oppdragsgiveren sin analyse av StorOslo Lokaltrafikk (SL).
24.AL Laboratories vil få et overskudd på mellom 1,30 og 1,40 dollar pr. aksje, hevder det amerikanske meglerfirmaet Drexel Burnham Lambert i en analyse de har utarbeidet om det norskeide selskapet som er børsnotert i New York.
25.Aftenpostens notis" Enkelte priser ned i mai" (13 / 6 d.å.) skulle vi gjerne hatt en nærmere analyse av.
26.Alfsen mente ellers at en analyse av sovjetisk strategi viser at den ikke er så forferdelig anderledes enn den vestlige.
27.Alle gjennomgår analyse i løpet av studietiden.
28.Alle som idag ser betenkeligheter ved medisinens utviklingsmuligheter, skal hilse denne foranledning velkommen, og føle seg utfordret til å forene uroen med en klar analyse.
29.Alt dette er naturligvis særdeles viktig, men ved nærmere analyse vil man finne at det er god sammenheng mellom antallet divisjoner og de øvrige svakheter (stridsvogner, kampfly, ammunisjon, drivstoff) som bekymrer NATOs sjefer.
30.Analyse, resonnement, klarhet, systematisering og argumentasjon.
Your last searches