Norwegian-Italian translation of analysere

Translation of the word analysere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

analysere in Italian

analysere
lingvistikkverb analizzare
  kjemiverb analizzare, esaminare
  undersøkeverb analizzare, esaminare
Synonyms for analysere
Derived terms of analysere
Examples with translation
Senere vil vi analysere resultatene og finne ut hva som gikk galt, fordi vi vil ikke gjenta de samme feilene i fremtiden.
More examples
1.Om det overhodet blir et nytt år med Juri Andropov å analysere, kan bare tiden vise.
2.De aller fleste er opptatt med å analysere prøver ved laboratoriene.
3.Det har vært helt umulig å analysere hvilken kurs som er den tryggeste å velge.
4.Før man begynner å analysere prøvene med tanke på å finne kilden for oljesølet, må man ha minst en eller flere kilder å sammenligne med.
5.I dette kurset har vi ikke minst lagt vekt på å analysere de enkelte stykker, sier Marit Jerstad.
6.I likhet med så mange andre hadde jeg drøftet og forsøkt å analysere de religiøse ekstremistene.
7.I tillegg til at påvirkede bilførere er trafikkfarlige, tar det lengre tid å analysere blod når narkotika og medikamenter er inne i bildet.
8.Jeg får se og komme meg hjem og forsøke å analysere hva som skjedde.
9.Kanskje det ville være en ide å opprette en" helsekommisjon" som kunne analysere helsevesenets problemer og komme med forslag til løsninger, fremholdt formannen i Høyres programkomite.
10.Ved Olje og energidepartementet har man allerede i en tid arbeidet med å analysere og eventuelt finne frem til konkrete prosjekter innenfor kraftverkutbyggingen som kan forseres, opplyser ekspedisjonssjef Hans Ludvig Dehli ved Vassdrags og kraftforsyningsavdelingen.
11.Vi må analysere opplegget, og forsøke å finne ut hva som er gått galt.
12.Vi skal greie dette, erklærte Frode Kyvåg, som skal benytte de nærmeste dagene til å analysere Wroclawopptakene man gjorde i Bækkelagshallen igår.
13.Aker sykehus har nå fått det utstyr og har den kompetanse som skal til for å analysere de dopingprøver som blir tatt av norske idrettsutøvere.
14.Av prosjekter som ellers ble trukket frem i presentasjonen av årsmeldingen, er Rdirektoratets arbeid med å analysere virkninger av tilskuddsordninger i landbruket.
15.Bare Arbeiderpartiet og Høyre har hatt arbeidsgrupper til å analysere situasjonen i Europa innen de skred til programforslag.
16.Biskopen i Mostar har ifølge presten nedsatt en komite som skal analysere saken og derefter sende sin rapport til Vatikanet.
17.Da tok jeg en pause og prøvde å analysere hva jeg drev med.
18.Dataene skal brukes til å registrere og analysere faktiske og nødvendige opplysninger, intet annet, mener Arne Madsen.
19.De skal bore ut iskjerner og analysere" årringene" i isen.
20.Den ble startet for to år siden i protest mot at hverken departementet eller Stortinget har gitt kommunene chansen til å analysere resultatet av nærmere 20 års sammenslåing.
21.Den burde, ifølge stortingsrepresentanten, både analysere helsevesenets problemer og komme med forslag til løsninger.
22.Departementet og næringsorganisasjonene bør nøye analysere konsekvensene av nye systemer før avgjørelse fattes, og man må passe på at et nytt system ikke forverrer situasjonen og resulterer i enda verre konkurransevridning mot de bevillingsløse hoteller og restauranter, sa Holgersen.
23.Derefter er tiden innen for å analysere sesongen for å finne feil.
24.Det betyr likevel ikke at landslagstreneren ikke har forsøkt å analysere hva som egentlig skjedde da det meste gikk galt i Polen.
25.Det burde nå være naturlig å analysere mulige årsaker til at situasjonen i skolen ikke har utviklet seg efter forventningene.
26.Det er Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller som skal analysere gassen i Dalarne.
27.Det er godt og vel at vi klarer beskrive, endog analysere et menneske i våre bøker, men for å få det til å leve, må det kunne artikulere seg gjennom sproget.
28.Det er meningen å analysere prøver fra innsatte i alle landets fengsler, og antall analyser på årsbasis blir omkring 500.
29.Det er uhyre vanskelig å se forskjell på sporene av ulv og hund når det ikke er sporsne og man f.eks. kan bestemme arten ved å analysere urinen fra dyret, sier Fjelstad, som synes det er urettferdig at ulven skal trekke det korteste strå når tvilen er til stede.
30.Det har skjedd meget siden da, og et nytt utvalg vil ha verdifullt stoff å analysere.
Similar words

 
 

analysere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) analysereanalyserendeanalysert
Indikative
1. Present
jeganalyserer
duanalyserer
hananalyserer
vianalyserer
dereanalyserer
deanalyserer
8. Perfect
jeghar analysert
duhar analysert
hanhar analysert
vihar analysert
derehar analysert
dehar analysert
2. Imperfect
jeganalyserte
duanalyserte
hananalyserte
vianalyserte
dereanalyserte
deanalyserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde analysert
duhadde analysert
hanhadde analysert
vihadde analysert
derehadde analysert
dehadde analysert
4a. Future
jegvil/skal analysere
duvil/skal analysere
hanvil/skal analysere
vivil/skal analysere
derevil/skal analysere
devil/skal analysere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha analysert
duvil/skal ha analysert
hanvil/skal ha analysert
vivil/skal ha analysert
derevil/skal ha analysert
devil/skal ha analysert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle analysere
duville/skulle analysere
hanville/skulle analysere
viville/skulle analysere
dereville/skulle analysere
deville/skulle analysere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha analysert
duville/skulle ha analysert
hanville/skulle ha analysert
viville/skulle ha analysert
dereville/skulle ha analysert
deville/skulle ha analysert
Imperative
Affirmative
duanalyser
viLa oss analysere
dereanalyser
Negative
duikke analyser! (analyser ikke)
dereikke analyser! (analyser ikke)
Your last searches