Norwegian-Italian translation of anamnese

Translation of the word anamnese from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anamnese in Italian

anamnese
medisinnoun anamnesi [f], quadro clinico [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Ja, men samtidig må man vokse inn i selvkunnskap gjennom den psykoanalytiske anamnese.
2.Kunstens funksjon er å hensette tilskuerne i den prosess vi kjenner fra den psykoanalytiske terapi som anamnese - en fri assosiasjonsvirksomhet som bringer ubevisste ting opp i bevisstheten.
Your last searches