Norwegian-Italian translation of anarki

Translation of the word anarki from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anarki in Italian

anarki
politikknoun anarchia [f]
Derived terms of anarki
Anagrams of anarki
Similar words

 
 

More examples
1.Christiania er bygd på anarki og kriminalitet efter en ulovlig okkupasjon, sa Agnete Laustsen fra Det konservative folkepartiet under debatten i den danske nasjonalforsamlingen igår.
2.Det vi ser i El Salvador er et forsøk på å destabilisere hele regionen, for i siste omgang å skape kaos og anarki opp mot USAs grenser.
3.Men samtidig tillater vi ikke at landet vender tilbake til anarki, sa Jaruzelski og gjorde det klart at det nevnte demokrati har sine tydelige grenser.
4.Skulle de gå til et slikt skritt, ville det være å betrakte som rent anarki, mener forbundspresident OleJacob Libæk.
5.Advarselen om at verden balanserer på randen av anarki er ikke ubegrunnet.
6.Bomben i Brighton vil forsterke inntrykket av at det i IRA finnes elementer som har mer sans for anarki enn demokrati.
7.Chiles president, general Augusto Pinochet Ugarte, beskyldte fredag opposisjonen i landet for å gi næring til anarki og terrorisme i landet, og at de kunne hindre at landet vendte tilbake til demokratisk styresett.
8.Dersom hvem som helst, dertil med utgangspunkt i bilens baksete, skal kunne oppkaste seg til definisjonsinstans over begrepet" råkjøring", er det duket for et sjeldent anarki.
9.Ellers vil det bli anarki.
10.Enkelte frykter kaos, anarki og opprør, kanskje også mot sikhene.
11.For voksne såvel som for barn representerer Pippi en kontrollert form for anarki.
12.Gaston Thorn, EFkommisjonens president, sa at det kan bli anarki i EF hvis ikke pengene skaffes.
13.Han ser følgelig ikke dette som begynnelsen på et anarki innen oljeprisene, til at bunnen skal falle ut av markedet.
14.Hvis hun ikke griper inn med kraftige maktmidler, risikerer hun at det rene anarki sprer seg.
15.I det anarki som oppsto ble de regionale shugo styrtet nedenfra av sine undervasaller.
16.Jaruzelski gjorde det også klart at Polen har lagt bak seg perioden med det han kalte anarki.
17.Langt på vei er Stern et talerør for lovløshet og anarki, hevdet Høgetveit blant annet i sin partsforklaring.
18.Legmannsbevegelsen var anarki, deres ledere var farlige svermere.
19.Nei, det vil jeg ikke ha, men kaos og anarki.
20.Regjeringstalsmannen Jerzy Urban stemplet de nyopprettede komiteer som ulovlige og beskyldte dem for å søke å skape anarki i Polen.
21.Vi fikk engang høre fra ledelsen i Ishockeyforbundet at det var anarki i Storhamar.
22.Brasil, Mexico og Norge bør vurdere om de har mest nytte av et stabilt marked, eller anarki som kan bringe prisene nedover med alt hva dette kan føre til for det internasjonale system, fremholdt Grisanti.
23.Dette er efter hr. Normans mening anarki.
24.Enten de ville det eller ikke, så skapte de en fare for anarki i landet.
25.Vi har fått et prosessuelt anarki hvor det åpenbart lekker fra mange kanter i massemedia, sa Bjerke.
26.Anarki nå.
27.Den gamle påstand om universitetene som" organisert anarki" passer overhodet ikke lenger på norske universiteter.
28.Det engang så blomstrende samfunn har gradvis utviklet seg til et anarki der de ulike folkegrupper kjemper om grunnen, under større eller mindre syrisk innflytelse.
29.Det er ikke vi som forveksler anarki med demokrati.
30.Det må være en del av teatrenes bidrag at de i sitt innbyrdes arbeide, ledelse / ansatte, respekterer spillets regler og ikke forveksler anarki og demokrati, ikke kjenner lede ved enhver ledelse og arg lede ved aktiv ledelse.
Your last searches