Norwegian-Italian translation of anarkisme

Translation of the word anarkisme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anarkisme in Italian

anarkisme
politikknoun anarchismo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Tross alt synes altså såvel politikere som forskere å anse de nye ytringene av utenrikspolitisk anarkisme som lite representative og dermed lite alvorlige.
Your last searches