Norwegian-Italian translation of anbringe

Translation of the word anbringe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anbringe in Italian

anbringe
applikere verb applicare, mettere
Synonyms for anbringe
Derived terms of anbringe
More examples
1.Da jeg nu erfarer at man atter vil anbringe Per Busk i fengsel vil jeg på det sterkeste understreke at Per Busk ikke på noen som helst måte er soningsdyktig hverken i lukket eller åpen anatalt.
2.Det blir stadig flere av de helt unge som må settes i fengsel fordi det ikke finnes nok andre muligheter til å anbringe kriminell ungdom.
3.Skulle man ikke ønske å ha en bankboks tilgjengelig hele året, er det full anledning til å pakke ned arvesølv og andre verdigjenstander i en koffert og anbringe det hele i bankens effektoppbevaring.
4.r man oppsatt på å kaste hundre kroner ut av vinduet, kan det selvfølgelig også gjøres ved å anbringe en flaske Gilde Non Plus Ultra i fryseboksen.
5.Dens mål er å tømme hjemmene for mennesker, renske ut småbarna og mødrene såvel som fedrene hver dag og anbringe de små i daginstitusjoner.
6.Det er en belastning for syke og en forsømmelse av dem å anbringe dem i fengsel istedenfor i sykehus.
7.Dette har bl.a. ført til at man har måttet anbringe varetektsfanger i arrestlokalene ved politikammer noe som påpekes er en meget uheldige og lite tilfredsstillende løsning, såvel for kammer som de varetektsfengslede det gjelder.
8.Efter endt kurs vil institusjonen Østlandets Skoleskip, som eier skoleskipet" Christian Radich", bistå med å anbringe de elever som måtte ønske det på handelsskip efter hyrekontrakt.
9.Forslaget om å anbringe farlige og utilregnelige forbrytere i institusjon vil kunne resultere i forsterkelse av vanlige fordommer hos folk om at psykiatriske pasienter er farlige, at psykiatriske institusjoner er tvangsinstitusjoner på linje med fengslene.
10.Får domstolene adgang til å anbringe ikkepsykotiske lovbrytere, blir det spørsmål om tolkning av begrepene.
11.Før byantikvar Kjeld Magnussen eventuelt får anbringe lagret gods og husgeråd fra førindustrialiserte Akerbygder på Tveten, må imidlertid kommunen kjøpe resten av gårdsbebyggelsen.
12.Rådet fra den stedlige veterinær om å vente til dagen efter med å anbringe skapningen på et mer passende sted, syntes ikke matmor May Wenger og sønnen Odd Magne (bildet) noe om.
13.Så gjorde han det han burde gjøre, lot liket ligge som han fant det og ringte til politiet, mens han holdt et lommetørkle rundt røret for ikke å anbringe også sine fingeravtrykk der.
Similar words

 
 

anbringe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) anbringeanbringendeanbrakt
Indikative
1. Present
jeganbringer
duanbringer
hananbringer
vianbringer
dereanbringer
deanbringer
8. Perfect
jeghar anbrakt
duhar anbrakt
hanhar anbrakt
vihar anbrakt
derehar anbrakt
dehar anbrakt
2. Imperfect
jeganbrakte
duanbrakte
hananbrakte
vianbrakte
dereanbrakte
deanbrakte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde anbrakt
duhadde anbrakt
hanhadde anbrakt
vihadde anbrakt
derehadde anbrakt
dehadde anbrakt
4a. Future
jegvil/skal anbringe
duvil/skal anbringe
hanvil/skal anbringe
vivil/skal anbringe
derevil/skal anbringe
devil/skal anbringe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha anbrakt
duvil/skal ha anbrakt
hanvil/skal ha anbrakt
vivil/skal ha anbrakt
derevil/skal ha anbrakt
devil/skal ha anbrakt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anbringe
duville/skulle anbringe
hanville/skulle anbringe
viville/skulle anbringe
dereville/skulle anbringe
deville/skulle anbringe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha anbrakt
duville/skulle ha anbrakt
hanville/skulle ha anbrakt
viville/skulle ha anbrakt
dereville/skulle ha anbrakt
deville/skulle ha anbrakt
Imperative
Affirmative
duanbring
viLa oss anbringe
dereanbring
Negative
duikke anbring! (anbring ikke)
dereikke anbring! (anbring ikke)
Your last searches