Norwegian-Italian translation of anekdotisk

Translation of the word anekdotisk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anekdotisk in Italian

anekdotisk
generelladjective aneddotico
Similar words

 
 

More examples
1.Informasjonen er" for anekdotisk og tilfeldig" til å kunne danne grunnlag for" sikre slutninger", sier Dole som i egenskap av formann i Senatets finanskomite ba om rapporten tidligere iår.
2.Riktignok har TVBorgen mye morsomt anekdotisk stoff, men Jacobsens er mer finansanalytisk og går i dybden.
3.Allan Edwall har bearbeidet Bertil Malmbergs episodiske bok til en film med mye anekdotisk charme.
Your last searches