Norwegian-Italian translation of anemisk

Translation of the word anemisk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anemisk in Italian

anemisk
medisinadjective anemico
Similar words

 
 

More examples
1.Høvdingen" er samlivsaction så blodfull at den får all annen norsk film til å fortone seg så anemisk at det bør bli tale om øyeblikkelig blodoverføring.
2.Her har vi fått en samlivsaction så blodfull at den får all annen norsk film til å virke så anemisk at det bør bli tale om øyeblikkelig blodoverføring.
3.Siden midten av 1960tallet led westernfilmen under anemisk mangel på helter, i sin klassiske form bød genren på et enkelt og klart opptrukket verdensbilde som ikke forandret seg.
4.Resultatet blir et svært så anemisk og redusert menneske, hvis høyeste mulige lykke er å synge salmer i det evindelige til Guds ære (hva annet gjør de i himmelen ?)"... (s.
5.Bare Andantesatsen manglet nerve og ble anemisk istedenfor utrykksfull.
6.Begge forfattere får anerkjennelse for nye innfallsvinkler på problemene, sans for nøkterne omvurderinger, men samtidig en ikke uberettiget kritikk for et noe anemisk forhold til hendelsestidens atmosfære og virkelighet.
7.Den nye leder av forfatterforeningen er ingen anemisk poet med to tynne dikthefter på merittlisten.
8.Sonja kommer seg av forkjølelsen og får vite at hun er anemisk og må ta det med ro.
Your last searches