Norwegian-Italian translation of angrep

Translation of the word angrep from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

angrep in Italian

angrep
militærsknoun attacco [m]
  attakk noun attacco [m], assalto [m]
Synonyms for angrep
Derived terms of angrep
Anagrams of angrep
Examples with translation
Israels angrep på Syria har overrasket USA.
Et angrep mot en av oss er et angrep mot oss alle.
Similar words

 
 

More examples
1.... de personlige angrep mot ham (Moon) er av den samme ondsinnede og usaklige karakter som de historiske angrepene på jødiske, kristne og muhammedanske ledere dengang de som nykommere bragte minoritetsreligioner frem i samfunnet.
2.Alle tegn tyder på at et laotisk angrep er i emning.
3.Angrep på streikeretten" og" skritt i retning av korporativt samfunnssystem", er reaksjoner på antydninger i det siste om at man bør overveie andre oppgjørsformer for stat og kommune.
4.Arbeiderpartiets angrep var svært så ensidig konsentrert om arbeidsledigheten.
5.Den nytiltrådte formann, Erling Norvik, framstiller med sine demagogiske fraser Høyre som det eneste trygge bolverk mot alle andres tankeløse angrep på menneskenes rett til bolig.
6.Den svenske regjering avslo å gå med i krigen i tilfelle av et tysk angrep mot SovjetUnionen, men den var efter at en militær konflikt hadde brutt ut, prinsipielt rede til å tilby støtte og hjelp på andre områder".
7.Der går forfatteren til kraftig angrep på de militære.
8.Dersom NATO legger stor vekt på raske våpen (raketter) for å slå ut motpartens flyplasser og knutepunkter i konsentrerte angrep, øker presset om tidlig og omfattende våpeninnsats i spente situasjoner og krig.
9.Det er åpenbare taktiske grunner til at Arbeiderpartiets ledende talsmenn i Stortingets trontaledebatt og nå sist i finansdebatten har satt inn kraftige angrep på mellompartiene i regjeringen, og da særlig på Senterpartiet.
10.Efter et konvensjonelt angrep, vil NATO temmelig raskt gripe til atomvåpen for å forsvare seg.
11.Et isolert angrep på Sverige utløser ingen verdenskrig.
12.Germa Lionel" kom til Tripoli bare tre dager efter et mislykket kuppforsøk mot oberst Muammar alGadafi den 8. mai iår - det foreløbig siste i den serie angrep og sabotasjeaksjoner rettet mot oberstens regime den siste tiden.
13.Gi oss forsvar som er så sterkt at ingen vil se det som lønnsomt å gå til angrep på oss," skrev de forutseende kvinnene i 1938.
14.Hvis en av de høye traktatpartnere skulle bli gjenstand for et væpnet angrep i Europa, skal de andre traktatpartnere - i henhold til artikkel 51 i FNcharteret - gi det angrepne land all mulig hjelp og bistand som står i deres makt, av militær eller annen art.
15.Hvordan skal vi hindre en mulig sovjetisk innledning med begrensede atomangrep til støtte for et konvensjonelt angrep på VestEuropa ?
16.Mener De at Norges medlem skap i den vestlige forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot angrep fra en fremmed makt, eller mener De at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener De at vårt NATOmedlemskap ikke spiller noen rolle i så måte ?
17.Sjokket" Skogli May fikk dirigere i lusetempo og dermed måtte Stina gå til angrep runden fra mål.
18.Stiftelsen" er - ble - nemlig noe annet og mer enn angrep på et system anvendt en enkelt gang og på ett bestemt sted.
19.Tamiltigrene" - geriljagruppene som har valgt væpnet terror som vei for å løsrive nordøya og oppnå en egen tamilsk nasjonalstat, øker i oppslutning og sympati hos landets tre millioner tamiler efterhvert som regjeringstroppenes angrep mot minoriteten trappes opp.
20.Totenwald" - som nå foreligger i en ny utgave i Forbundsrepublikken - gir et bilde av de redsler mange ikke trodde på det er en bok uten patos, uten hevet stemme, uten angrep på noen, bare en høyst sannferdig og personlig skildring av hva en kunstner opplevde i det Herrens år 1938.
21.Tror De at Norge og de andre NATOland har et så godt konvensjonelt forsvar idag at det ville hindre angrep fra SovjetUnionen, eller tror De at det er atomvåpnene som forhindrer slikt angrep, eller tror De at SovjetUnionen ikke kan tenkes å ville angripe noe NATOland i det hele tatt ?
22.Vi håper at konferansen kan føre til tiltak som reduserer faren for overraskende angrep eller militære feilbedømmelser i Europa," uttalte USAs utenriksminister.
23.Vårt eget spill" innebar blant annet at Bækkelaget satset sterkere på tempo og fremoverspillet i angrep, samt at kantspillerne endelig ble forsøkt utnyttet.
24.(I denne forbindelse regner enkelte svensker med et mulig, begrenset angrep fra NATO inn i det nordlige Sverige for å komme Sovjet i forkjøpet).
25.(NPSAP og UPI) Regjeringsstyrker på Sri Lanka angrep igår den nordvestlige kystbyen Mannar, hvor soldatene satte fyr på tamilenes hus og forretninger i en hevnaksjon efter et geriljaangrep mot en militærkolonne lørdag.
26.(NTBReuterAFP) Afghanske motstandskjempere har gjennomført flere angrep mot mål inne på sovjetisk område den siste tiden.
27.(NTBReuterAFP) Etiopiske bombefly angrep nylig en gruppe sultrammede flyktninger som var på vei mot grensen til Sudan.
28.(NTBReuterAFP) Israelske fly og kanonbåter angrep torsdag en liten øy utenfor den libanesiske havnebyen Tripoli for annen dag på rad.
29.(NTBReuterAFP) Påstandene om at Irak mandag angrep den iranske oljeutskipningshavnen på Khargøya i Den persiske gulf, ble tirsdag avvist i vestlige shippingkretser.
30.(NTBReuterDPA) Cubas statssjef Fidel Castro åpnet igår det første Comeconmøtet utenfor ØstEuropa med et gnistrende angrep på USA.
Your last searches