Norwegian-Italian translation of anholde

Translation of the word anholde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anholde in Italian

anholde
forbryterverb catturare, arrestare
  jobbverb fare domanda per, inoltrare domanda per
Synonyms for anholde
More examples
1.Javel, men da skal De prøve å anholde en nordmann som sover ut rusen på åpen gate.
2.Det ser vi idet våre to spanere er på vei inn i en gruppe for å anholde en mistenkt.
3.Det var ikke noe problem å anholde ham.
4.Folk flest sier at Andropovs kampanje mot offisiell korrupsjon var populær, selv om det var adskillig misnøye da politiet aksjonerte ved offentlige bad, i barer og forretninger for å anholde folk som skulket jobben.
5.Han plikter derved å anholde eftersøkte personer, selv om disse kommer for å søke legehjelp.
6.Ifølge det som foreløbig er opplyst, truet 19åringen med å skyte hvis politimannen forsøkte å anholde ham.
7.Igår opplyste politiet at de holdes fenglset i henhold til loven om indre sikkerhet, som gir anledning til å anholde folk innesperret på ubestemt tid uten rettssak.
8.Parkvesenet sliter med sitt, og har heller ikke myndighet til å anholde to og firbente lovbrytere.
9.De viste frem sine diplomatpass da politiet ville anholde dem, men ble allikevel ført bort.
10.Men en granskingsdommer, Ilario Martella, fikk seg overlatt saken efter at det forelå nok materiale til å anholde Sergej Antonov.
11.Politiet hadde imidlertid skjellig grunn til å anholde ni av de mistenkte, mener statsadvokaten.
12.Regjeringen har aldri, selv ikke i disse tider, forsøkt å anholde ham, og han reiser verden over for å samle den internasjonale opinion mot det hvite mindretallsstyret i SydAfrika.
Similar words

 
 

anholde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) anholdeanholdendeanholdt
Indikative
1. Present
jeganholder
duanholder
hananholder
vianholder
dereanholder
deanholder
8. Perfect
jeghar anholdt
duhar anholdt
hanhar anholdt
vihar anholdt
derehar anholdt
dehar anholdt
2. Imperfect
jeganholdt
duanholdt
hananholdt
vianholdt
dereanholdt
deanholdt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde anholdt
duhadde anholdt
hanhadde anholdt
vihadde anholdt
derehadde anholdt
dehadde anholdt
4a. Future
jegvil/skal anholde
duvil/skal anholde
hanvil/skal anholde
vivil/skal anholde
derevil/skal anholde
devil/skal anholde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha anholdt
duvil/skal ha anholdt
hanvil/skal ha anholdt
vivil/skal ha anholdt
derevil/skal ha anholdt
devil/skal ha anholdt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anholde
duville/skulle anholde
hanville/skulle anholde
viville/skulle anholde
dereville/skulle anholde
deville/skulle anholde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha anholdt
duville/skulle ha anholdt
hanville/skulle ha anholdt
viville/skulle ha anholdt
dereville/skulle ha anholdt
deville/skulle ha anholdt
Imperative
Affirmative
duanhold
viLa oss anholde
dereanhold
Negative
duikke anhold! (anhold ikke)
dereikke anhold! (anhold ikke)
Your last searches