Norwegian-Italian translation of anklager

Translation of the word anklager from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anklager in Italian

anklager
mannnoun accusatore [m]
  kvinnenoun accusatrice [f]
Synonyms for anklager
Derived terms of anklager
Similar words

 
 

More examples
1.Deres foreldre kommer stundom til meg og anklager meg.
2.I boken rettes nå anklager mot praktisk talt en hel ambassade.
3.(NTBs korrespondent Thomas Höjeberg) USAs viseforsvarsminister Paul Thayer trakk seg onsdag fra sin stilling som følge av anklager om økonomiske misligheter.
4.Alle presidentens anklager var tøv, sa Karjalainen i fjernsynsintervjuet og la til at han hadde spurt presidenten hvor han hadde hørt slikt sladder.
5.De sovjetiske anklager er grunnløse.
6.Det er den amerikanske regjerings politikk aldri å kommentere anklager som dreier seg om efterretning, sa talsmannen.
7.Forfatterens oppgave er ikke å være anklager eller forsvarer.
8.Her skal ingen kjennes skyldig på basis av anklager, understreket Reagan.
9.Hvis politiforeningen anklager politiledelsen for å innta en passiv holdning overfor bevilgende myndigheter, vet de ikke hva de snakker om, kommenterer politimester Rolf Solem.
10.Jeg anklager både den sittende og den forrige regjering for ikke å ta vare på menneskets ånd, dets sjel.
11.Jeg anklager utenriksminister Stray for unnlatelsessynder når det gjelder å kjempe for demokratiske rettigheter i Tyrkia.
12.Jeg er selv flere ganger blitt truet på livet av tiltalte i saker hvor jeg har vært anklager, sa han.
13.og grunnløse anklager for anklagenes skyld.
14.Alle disse anklager er alvorlige efter den sovjetiske rettsoppfatning som tillempes mot annerledes tenkende.
15.Allikevel forekommer det at beklemte høyrediktaturer anklager Amnesty for å være infiltrert av kommunister, mens militante sosialiststater hevder at organisasjonen løper kapitalismens utilbørlige ærend.
16.Amerikanerne anklager EF for å subsidiere landbrukseksporten, til fortrengsel for USAs bønder, som er blitt mer og mer avhengig av eksport - og som spesielt i et valgår kan regne med lydhørhet i Washington.
17.Amnesty anklager regjeringen i Sri Lanka for å ha unnlatt å granske drap som er begått av sikkerhetssoldatene.
18.Andersson kan bli nødt til å reise tilbake til India for å forsvare seg mot anklager om kriminelle forsømmelser.
19.Andrej Vysjinskij, Stalins anklager ved de utrolige Moskvaprosessene i 30årene, hevdet i 1936 at kriminaliteten i SovjetUnionen minsket med 40,2 prosent bare mellom 1934 og 36.
20.Anklager fra bystyrets muslimske representanter om at Oslo kommune tidligere ikke har overholdt avtaler, ble tilbakevist av ordfører Albert Nordengen og finansrådmann Bernt H. Lund.
21.Anklager om skatteunndragelse.
22.Anklager uten adresse har ingen virkning.
23.Armenske ekstremister anklager Tyrkia for å ha stått bak en massakre på tusenvis av armenere i 1915, og ARA har tatt livet av over 30 tyrkere de siste 10 årene som hevn.
24.Avisen Republikken (Rzeczpospolitr) gjentok anklager fra det sovjetiske partiorgan Pravda og hevdet at regjeringen i Bonn har oppgitt sin gamle politikk med å boikotte ØstTyskland.
25.Avisen tar til orde for hardere tiltak mot fotballpøbelen, og anklager politiet for ikke å være strenge nok.
26.Brevet, som også er undertegnet av Solidaritetskomiteen for kurderne, anklager Tyrkia for å ha planer om et folkemord mot kurdere.
27.Buscetta vil bli utlevert til USA, der han skal stå til rette for anklager i forbindelse med storstilt narkotikahandel, melder nyhetsbyrået ANSA.
28.Da valglokalene stengte søndag, var opposisjonspartiene allerede begynt å formulere sine anklager om valgfusk mot innenriksministeren og regjeringspartiet NDP.
29.De anklager Arbeiderpartiet for å øke de offentlige utgifter, samtidig som de roper på Staten om å betale manglende skatteinntekter i kommunekassen.
30.De bekrefter bare at man fra sovjetisk side fortsetter taktikken med å rette anklager mot den som anklager Sovjet.
Your last searches