Norwegian-Italian translation of anneks

Translation of the word anneks from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anneks in Italian

anneks
arkitekturnoun annesso [m], dépendance [f (invariable)]
Anagrams of anneks
Similar words

 
 

More examples
1.Det er lite belegg på denne tid av året, så vi kunne stille ti rom pluss anneks og seks hytter til disposisjon for de hjemløse, forteller Erling Sande på turistheimen, som ligger 700800 meter fra Norolstasjonen.
2.Angrepet på den amerikanske Beirutambassadens anneks.
3.Anneks A / S, som er et reklamebyrå i ScanPartnergruppen i Oslo, ble onsdag tildelt den eneste gullprisen i konkurransen Årets Utvalgte Reklamearbeider for 1983.
4.Det har vært brann tre ganger før i et anneks til hovedhuset uten at man har kunnet påvise brannårsaken.
5.Efter ombyggingen har vi fått anneks med selvbetjeningsmuligheter - både tomanns rom og mer sosiale fellesrom.
6.Gullprisduoen Åge Vikanes (t. v.) og Tor Bertheussen i Anneks A / S.
7.Hovedhus, eventuelt anneks og uthus skal ha mest mulig ensartet og sammenhengende form, materialvirkning og farve.
8.Nasjonalgalleriet skal flytte inn med et anneks i Norges Banks gamle bygning.
9.Stiftelsen kjøpte den 12 mål store tomten med hovedhus og to anneks for 950 000 kroner og er beregnet som avlastningssted også for kommunens psykisk utviklingshemmede som bor hjemme hos sine pårørende.
10.Vatnahalsen hotell har 80 senger, et anneks har 16 senger, og i toppsesongen kan hotellet ta imot godt over 100 gjester.
11.Det jeg ønsket, var å bygge et anneks med plass til mine voksne barn ved siden av den opprinnelige hytten.
12.Man kan tenke seg et slikt hus som daghjem for barn eller som et anneks til en skole som for en periode trenger flere klasserom.
13.Du kan ro race, singlesculler, toer, firer eller åtter, også fra klubbens anneks ved Solodden i Sandvika.
14.I tillegg til en stor gymnastikksal og to trimrom, skal huset romme ungdomsklubb med diskotek og kjøkken, et mediaverksted, kafeteria, eldresenter, og et anneks for distriktets helse og sosialsenter.
15.Nudelsuppe i kirkens anneks for dem som ville våke og be julenatten.
16.Om Trollfeltet ikke ble nevnt ved navn i selve kommuniketeksten, var det klart og tydelig med i det vedtatte anneks til kommunikeet.
Your last searches