Norwegian-Italian translation of annet

Translation of the word annet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

annet in Italian

annet
adverbother altro, altrimenti
Derived terms of annet
Anagrams of annet
Examples with translation
Dette kan ikke annet enn å påvirke helhetsinntrykket.
Similar words

 
 

More examples
1.Afrika" skal gi rom for rockegrupper, teatervirksomhet, verksteder av forskjellig slag og annet.
2.Annet sted i samme brev skriver Anders Jahre at det var den kjente greske storrederen Aristotelis Onassis som stod bak Pankos.
3.At en ytterliggående anvendelse av straffelovens paragraf 167 annet ledd vil kunne lede til et lite rimelig resultat, illustreres efter min oppfatning også av den foreliggende sak.
4.Avtalen som har konkretisert seg nylig innebærer at de franske styrker trekkes tilbake samtidig med at Libya stanser all hjelp til styrkene i landet," sa han blant annet.
5.Bel Canto" er et damekor, og det har gjort seg bemerket blant annet ved konkurranser i inn og utland.
6.Belasjh" er en helt spesielt engasjert teatergruppe, og dette middelalderske stykket av Rabelai har utvilsomt en annen karakter enn det meste annet teater som blir vist.
7.Bygg reis deg" går f.eks. nå annet hvert i stedet for tidligere tredje hvert år.
8.Båtparaden" med alle modeller og nyheter, kjentfolk forteller om sine favoritthavner, oversikt over ankrings og badeplasser i Oslofjorden, på dagstur med seilbrett, jorden rundt med" Fredag" og mye annet stoff for båtfolk som her Arve Opsahl ombord i sin motorkrysser" Caroline 4".
9.Christian Radich" er underveis til Quebec for å delta i feiringen av byens 450 års jubileum, blant annet Operation Sailfestlighetene.
10.Company", som er mindre abstrakt enn mye annet av Beckett og en ubetinget leseropplevelse, fremstod på scenen som en gåte og et problem for anmelderne.
11.Da jeg var gutt (188090årene), lærte jeg navnet Amerika å kjenne før jeg hørte om noe annet land, og jeg hørte om New York og Chicago før jeg hørte om London og Berlin.
12.De fortsatt gunstige rammebetingelser taler for at" oppsvingskreftene" igjen vil dominere i annet halvår, heter det.
13.Den grønnkledte" er et annet talent,og det ikke bare når det gjelder teater.Hun er også en av Kinas mest omstridte forfattere.I et land uten feministbevegelse har hun våget å stå frem med klart feministiske standpunkter.
14.Den himmelske freds plass" er alt annet enn fredelig.
15.Denne anledning vil gi lutheranere en helt spesiell mulighet i den nåværende internasjonale situasjon", heter det blant annet.
16.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
17.Dersom diplomatfruen aksepteres og ansettes ved slaviskbaltisk institutt, vil skolen måtte forutse at våre elever avlegger sin eksamen ved et annet lærested," heter det.
18.Det annet kjønn" er den moderne kvinnebevegelsens teoretiske grunnpilar.
19.Det annet kjønn" er en grundig dokumentasjon av kvinneundertrykkingen i historisk, psykologisk, sosiologisk, økonomisk, seksuelt og litterært perspektiv.
20.Det er denne ynkelige, kollektive kvinnebeskjedenhet" som er årsaken til at den første leder ble en mann, hevdet hun blant annet.
21.Det er ikke annet enn et eventyrlandskap for hodet, kroppen og ånden".
22.Det er noe galt, ett eller annet sted.
23.Det forekommer blant annet at personer, som anser seg som flyktninger, ikke ønsker å ha status som flyktning og derfor ikke søker politisk asyl, men bare om oppholdstillatelse.
24.Det må med styrke slås fast at den homofile har samme menneskeverd som ethvert annet menneske.
25.Det sikkerhetspolitiske kompromisset fra i vår var jo i virkeligheten ikke annet enn tynn ferniss over en broget og dyptgående uenighet - ikke minst innerfor Gro Harlem Brundtlands og Einar Førdes parti.
26.Det va et helgolands liv", sier Hans Ronthi fra Vadsø, som husker episoder der folk festet beruset av glede og noe annet.
27.Dette er noe av budskapet i Romerikeskampanjen for fosfatfrie vaskemidler som blir satt i gang tirsdag 8. mai. Kampanjen får støtte fra blant annet Miljøverndepartementet, Statens informasjonstjeneste og en rekke lokallag og foreninger.
28.Dette er ord og ingenting annet.
29.Du må ha hatt mange jenter," var det en som sa til ham," du skriver jo ikke om noe annet".
30.Du skal elske din neste som deg selv", eller" Ingen kan være et annet menneskes tjener uten å ha kjærlighet til det".
Your last searches