Norwegian-Italian translation of annullere

Translation of the word annullere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

annullere in Italian

annullere
avtaleverb cancellare, annullare
  anliggendeverb annullare, revocare, cancellare, invalidare
  loververb abolire, sopprimere, abrogare, revocare, annullare, invalidare
  oppheveverb abolire, annullare, cancellare
Synonyms for annullere
More examples
1.Av materialet i registret fremgår det blant annet at reisende har rett til å annullere reisen og få pengene igjen hvis avgangen forsinkes mer enn 20 prosent av turens varighet.
2.Den italienske klubben AC Milan har søkt landets forballforbund om å få innvilget tillatelse til å annullere kontrakten med sin belgiske forsvarsspiller Eric Gerets, på grunn av hans angivelige innblanding i en bestikkelsesskandale.
3.Helikopterselskapet Helitourist har ved sin advokat Stein Øxseth innlevert en klagesak til Regjeringen over en beslutning som olje og energiminister Kristiansen har fattet om å annullere en anbudsrunde for helikoptertrafikk ved utbyggingen av Jostedalsanlegget.
4.Helitourist A / S mener at Staten er forpliktet til å velge det anbudet som hadde lavest pris, og at det må være i strid med forvaltningspraksis å annullere den første anbudsrunden uten å gi noen nærmere begrunnelse.
5.Men efter at blant andre landslagstrener Ludvik Zajz hadde grepet inn og gjort oppmerksom på at man efter reglementet ikke hadde anledning til å annullere en omgang som var gjennomført, ble beslutningen gjort om og Roger ble strøket på listen.
6.Regnværet vi har hatt over Østlandet den siste uken gjorde gressbanen på Øvrevoll så tung at Jockeykluben ble stilt overfor dette valget : avholde løpene på den nye flisbanen eller annullere løpsdagen.
7.Sakens bakgrunn er at oppdragsgiveren - NVE Statskraftverkene - innstilte Helitourist fremfor konkurrenten Mørefly A / S som vinner i den opprinnelige anbudsrunden, og at departementet derefter ba oppdragsgiveren annullere denne runden og invitere de to konkurrentene til en ny.
8.Televerket gikk over til IBM da Televerket for noen år siden måtte annullere sin avtale med UNIVAC.
9.Ved å annullere gråsoneavtalen vil Sovjets gevinst i denne sammenheng bli tilsvarende redusert.
10.Vestfjordens Seilforening med sin KCup måtte annullere lørdagens seilas og det ble bare ett oppgjør i meget svak vind søndag.
11.Beslutningen om å annullere matchen kom overraskende på meg også, sier Karpov.
12.Da fadesen ble oppdaget, var det for sent å annullere leveringsordren.
13.Efter at tsjekkoslovaken Polak hadde landet på 90 meter, bestemte juryen seg for å annullere de 30 første hoppene.
14.Innen 22. august må alt utstyr være levert og i orden, ellers vil Taxisentralens styre vurdere å annullere kjøpet.
15.Sjakkpresident Florencio Campomanes beslutning om å avbryte og annullere VMmatchen i Moskva, er en skandale uten sidestykke, hevder den kjente vesttyske stormester dr. Helmut Pfleger i det vesttyske tidsskrift SchachMagazin 64.
Similar words

 
 

annullere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) annullereannullerendeannullert
Indikative
1. Present
jegannullerer
duannullerer
hanannullerer
viannullerer
dereannullerer
deannullerer
8. Perfect
jeghar annullert
duhar annullert
hanhar annullert
vihar annullert
derehar annullert
dehar annullert
2. Imperfect
jegannullerte
duannullerte
hanannullerte
viannullerte
dereannullerte
deannullerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde annullert
duhadde annullert
hanhadde annullert
vihadde annullert
derehadde annullert
dehadde annullert
4a. Future
jegvil/skal annullere
duvil/skal annullere
hanvil/skal annullere
vivil/skal annullere
derevil/skal annullere
devil/skal annullere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha annullert
duvil/skal ha annullert
hanvil/skal ha annullert
vivil/skal ha annullert
derevil/skal ha annullert
devil/skal ha annullert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle annullere
duville/skulle annullere
hanville/skulle annullere
viville/skulle annullere
dereville/skulle annullere
deville/skulle annullere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha annullert
duville/skulle ha annullert
hanville/skulle ha annullert
viville/skulle ha annullert
dereville/skulle ha annullert
deville/skulle ha annullert
Imperative
Affirmative
duannuller
viLa oss annullere
dereannuller
Negative
duikke annuller! (annuller ikke)
dereikke annuller! (annuller ikke)
Your last searches