Norwegian-Italian translation of anorexia

Translation of the word anorexia from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anorexia in Italian

anorexia
medisinnoun anoressia [f]
Similar words

 
 

More examples
1.På bakgrunn av et litteraturstudium av anorexia nervosa og en sammenligning av en anoretikers og en idrettsutøvers personlighetstrekk, gjorde vi en undersøkelse.
2.Anorexia / bulimia forening er en interesseorganisasjon som arbeider for å spre informasjon og hjelpe dem som lider under et unormalt forhold til mat.
3.Anorexia / bulimiaforeningen (A / BF) i Oslo er ganske ny.
4.Anorexia / bulimiaforeningen.
5.Arrangører var Anorexia / Bulimaforeningen i Bergen.
6.Bare ett år efter at en av våre kvinnelige tidligere toppturnere døde av sykdommen Anorexia nervosa," spisevegring", er sykdommen igjen konstatert i det norske turnmiljøet ; - denne gang hos en av våre mest lovende turnpiker.
7.Både ved anorexia og bulimia har pasienten mistet evnen til å lytte til sin egen sult og metthetsfølelse.
8.Da anorexia ble konstatert, sank vekten efterhvert til 42 kg.
9.Hennes sykdom minner mer om anorexia på den måten at hun blir veldig tynn.
10.Hva må så gjøres for å forebygge anorexia nervosa og andre uheldige virkninger av uvettig slanking ?
11.I internasjonal kvinneturn har man fått et alvorligere tilfelle av anorexia nervosa, nemlig vesttyske Yvonne Haug som ble beste vesteuropeiske utøver under europamesterskapet i Gøteborg i mai ifjor.
12.I tillegg til en bred omtale av dagens kvinnelige topputøvere i langrennssporet, tar boken" Skijentene" også opp kontroverser innen miljøet, så som doping, trenerproblemer og anorexia.
13.Norske turnledere som kjente Yvonne fra før, reagerte sterkt på hvor tynn og blek hun var, men det var først efter EM at anorexia ble konstatert.
14.Når det gjelder anorexia i idrettskretser mener Kolsrud at utøvere i visse idretter er mer utsatt enn andre ; nemligde som driver ballett, svømming, turn og langrenn.
15.Slankehysteriet blir mer og mer utbredt, og stadig flere unge piker pådrar seg Anorexia nervosa.
16.Slankepress i idretten har i de senere år ofte vært diskutert i pressen og spesielt da turnjenten Helga Bråthen tragisk døde av anorexia.
17.Sykdommen rammer ofte mennesker som tidligere har lidd av spisevegring - anorexia nervosa.
18.Anorexia nervosa og bulimia nervosa er de to ytterpunktene i kampen om kroppen.
19.Doktor Trygstad er en av de få norske leger som spesielt har arbeidet med bulimi og nervøs spisevegring - anorexia nervosa.
20.Oftest innleder bulimi med bevisst slanking, men mindre drastisk enn ved anorexia nervosa, spisevegring.
21.På den nordiske teaterfestivalen i Oslo i sommer spilte" Unga Klara" forestillingen" En ren flicka" om en pike med spisevegring, anorexia nervosa.
22.Spisevegring - anorexia nervosa - er en av vår tids sykdommer som kan ramme unge kvinner, som en psykisk reaksjon på - eller mot - noe eller noen.
23.Sykelig fedme er et langt større problem, men hverken dette eller anorexia nervosa blir viet særlig oppmerksomhet i undervisningen.
Your last searches