Norwegian-Italian translation of anpasse

Translation of the word anpasse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anpasse in Italian

anpasse
samholdverb integrare
  gradverb proporzionare, adeguare, commisurare
  få i samklangverb accordare, armonizzare
  lempeverb adeguare, adattare
Synonyms for anpasse
Derived terms of anpasse
Similar words

 
 

More examples
1.Forstyrrelsen hos dem kan bli så stor at de ikke kan anpasse seg til omgivelsene, og i stedet glir inn i autismens tomme ensomhet.
Your last searches