Norwegian-Italian translation of anpasse seg

Translation of the word anpasse seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anpasse seg in Italian

anpasse seg
akkomodereverb adattarsi, adeguarsi, conformarsi, acclimatarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Forstyrrelsen hos dem kan bli så stor at de ikke kan anpasse seg til omgivelsene, og i stedet glir inn i autismens tomme ensomhet.
Your last searches