Norwegian-Italian translation of ansatt

Translation of the word ansatt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ansatt in Italian

ansatt
sysselsettingadjective impiegato, assunto
  foretak - mannnoun impiegato [m], dipendente [m]
  foretak - kvinnenoun impiegata [f], dipendente [f]
Synonyms for ansatt
Derived terms of ansatt
Similar words

 
 

More examples
1.Alt helsepersonell offentlig ansatt", har eksempelvis LO knesatt som krav".
2.At undertegnede langtfra er den eneste nordmann som har vært ansatt der", får stå for donaldistens egen regning.
3.Die hübsche Frida", roper tyske filmfolk i Berlin, hun er 33 år og har vært ansatt i Norsk Film A / S siden 1971, i de siste åtte år med ansvaret for salg og markedsføring av filmer i utlandet.
4.En kontraktør er en person som formelt er selvstendig næringsdrivende, men i en arbeidssituasjon som utenfra sett er nærmest å anse som ansatt.
5.Forvent ikke at jeg skal arbeide, jeg ble ansatt for mitt utseendes skyld.
6.Hunden med narresmokken er ansatt hos oss, dvs. den lar også Ellen Hege Gulbranson få være med.
7.Hvem er ansatt hos oss, eventuelt er ektefelle ?
8.Ringer i vannet", en reportasje fra de nordiske kvinners fredsmarsj mot Moskva pluss det autentiskes drama med Meryl Streep," Silkwood", om en uryddig kvinne som melder om feil på den atomkraftstasjon hvor hun er ansatt.
9.Selv hørte jeg om fenomenet første gang for mange år siden, da en norsk mekanisk bedrift hadde fått tillatelse til å ansette en" selvstendig næringsdrivende" til å utføre en jobb som bedriften tidligere hadde ansatt folk for å få utført.
10.(29) er ansatt som Recident Vice President i Citibank N.A., Oslo.
11.(33) er ansatt som seksjonssjef hos Scaneco.
12.(36) er ansatt som soussjef i Bedriftsseksjonen ved Bergen Banks sentralkontor i Bergen.
13.(Beløpet representerer en årlig husleie på ca. kr. 300 000 400 000 pr. ansatt).
14.Arbeidstagerne var ikke ansatt i Oil Industry Services A / S (OIS), og selskapet må derfor frifinnes for anklagen om manglende sikkerhetsopplæring, hevdet forsvareren i straffesaken mot selskapet igår.
15.Da jeg senere ble ansatt ved FNs narkotikalabaratorium i Geneve, måtte jeg sette meg inn i mye litteratur om forkjølelse, nettopp fordi mange av antihostemidlene på markedet bruker opium som råstoff.
16.Da vil han bli ansatt som honorær konsul i Bergen, lenge nok til å venne seg av med slike uforskammetheter om det praktfulle kultursprog bergensk - eldre enn norsk - og spredt av hundretusener bergensere over hele kloden, opplyser pressetalsmannen for de utenrikske relasjoner.
17.De ler av oss som er ansatt i den statlige sektor, sa hun i sitt innlegg fra partiets talerstol.
18.De unge blir fast ansatt for en periode, men får betaling pr. time.
19.Det er lettere å motivere for trening når du kan vise til konkrete resultater, bekrefter Ole Conrad Reier, treneren som er ansatt på toårs kontrakt i" Team Kbank".
20.Det gjelder enten den utviste er ansatt ved vår bedrift eller har sitt arbeid andre steder, sier direktør Ørjan Ørjansen i Koneisto Norge til Aftenposten.
21.Det skal være skikkelig opera, ikke noen" pocketutgave", sier Per Boye Hansen, som er konsertmesterens sønn, utdannet operaregissør og nylig ansatt ved operaen i Köln som regiassistent.
22.Det vil ikke bli ansatt noen norsk turistsjef i Japan, siden felleskontoret skal operere for alle de tre skandinaviske land, sier Killi.
23.Dette vil gi samme resultat i de mange kommunene som sliter med pengemangel ; de vil presses til å tillate 18 barn pr. ansatt, mente lederen for Lærerlagets førskoleavdeling.
24.Du er selv jurist og ansatt som kontorsjef hos Likestillingsombudet ?
25.Du skulle bare visst hvordan det er å jobbe på denne skolen ; det er herlig ! sier Margrethe Laskerud, ansatt i stilling som kombinert vaktmester og kontorassistent - og leder av Kommunale Arbeidstageres Forening i Nittedal.
26.Efter fem år vil bortimot 65 prosent av et kull fremdeles være ansatt i bedriften.
27.En mann ringte igår og spurte om jeg i sin tid hadde vært ansatt på Metallverket, sier Einar Hauen til Varden.
28.En slik situasjon som UPOlsen fremstiller i" Motor" kan ikke jeg huske vi har hatt i Oslo de 12 årene jeg har vært ansatt i Oslo Taxisentral og forening.
29.Er det ikke en håpløs oppgave å skulle fylle alle mål med bare en fast ansatt og uten større økonomiske midler ?
30.Fra Europarådets faste sekretariat i Strasbourg kommer det 31 mennesker, dessuten er det 16 tolker, av disse er bare en fast ansatt i rådet, opplyser Harald Wendelbo i sesjonens pressetjeneste.
Your last searches