Norwegian-Italian translation of anslå

Translation of the word anslå from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anslå in Italian

anslå
tildeleverb assegnare, distribuire, ripartire
Synonyms for anslå
Anagrams of anslå
More examples
1.Dersom hensikten med et utvidet tilbud skal være å realisere bestemte kulturpolitiske mål, må konsekvensen bli at man starter med å anslå utgiftene og derefter beregner om reklame vil være en nødvendig og / eller tilstrekkelig inntektskilde til å møte utgiftene.
2.Det er meget vanskelig å anslå konkrete tall, men vi har godt håp om å få inn dobbelt så mye i kommunekassen, sier han.
3.Mer enn jeg har lyst til å tilstå, sier generaldirektøren, og røper seg i alle fall med å anslå sannsynlige vinnertider i maraton.
4.Uten å ha regnet på det, vil jeg anslå våre utgifter i forbindelse med denne kampen til 50006000 kroner.
5.Vi er midt inne i en planleggingsfase, derfor er det fortsatt for tidlig å anslå om politiets mannskapsressurser vil kunne omdisponeres til de gjøremål trafikksjefen eventuelt har ønske om, sier Karlsen.
6.Beregningene som ligger til grunn for å anslå sysselsettingseffekten er blant annet gjort av Rådet for naturog miljøfag ved Universitetet i Oslo.
7.Bjørnes vil ikke anslå hvor mange skoler det kan bli, av frykt for at tall nå kan virke begrensede.
8.Cale kan kunsten å anslå stemninger, skape øyeblikksillusjoner av nesten ingenting.
9.De som får tilsagn fra Husbanken efter de nye reglene kan regne med opp mot 3000 kroner lavere boutgifter pr. år, hvis man prøver å anslå hva lengre avdragstid og større andel husbanklån kan bety.
10.Den amerikanske efterretningstjenesten CIA fikk rede på ulykken gjennom reisende som kom fra Sovjetunionen, og som en følge av dette ble en amerikansk spionsatellitt dirigert til området for å anslå hvor stor skade eksplosjonen hadde påført Severomorsk, som er hovedkvarter for den sovjetiske nordflåten.
11.Det er foreløbig ikke mulig å anslå hvor stor verdier som er gått tapt i brannen i Moss.
12.Det er først og fremst inntektspostene som er vanskelig å anslå.
13.Det er mange måter å anslå hvor mye en pensjonsordning er verdt på.
14.Det er nødvendig å anslå helt andre strenger hvis vi oppriktig ønsker å demme opp for foreldrefrykt og barns egen engstelse.
15.Det er rimelig å anslå at stress iallfall har 1020 prosent innvirkning på alle typer sykdommer.
16.Det er samtidig vanskelig å anslå hvor meget kunden eventuelt vil tjene inn på kjøp av et mer avansert produkt med innebygget lager, evne til å behandle en A4side etc.
17.Det var mye lettere før, da man bare kunne" fremskrive" utviklingen og nokså rolig anslå budsjettog lønnsøkninger på 10 prosent, og vel så det.
18.Ferietrafikken er stadig betydelig, og selv om det foreløbig er for tidlig å anslå hvor mye selskapet vil tape på maskinskaden, vil innstillingene naturligvis få konsekvenser for oss, sier han.
19.Foreløbig er det ikke mulig å anslå hvor mange elever som vil bli stående uten noe skoletilbud til høsten fordi man ennå ikke vet hvem som vil akseptere de tilbudene som er gitt, hvem som får jobb eller lærlingekontrakt iløpet av sommeren eller som av andre grunner ikke opprettholder sin ansøkning.
20.Furnes kan ikke anslå noen størrelse på de økonomiske muligheter samarbeidet gir.
21.Gjetnes understreker imidlertid at noen totaloversikt over hva prosjektet vil koste, er umulig å anslå da Luftforsvarets forsyningskommando eksempelvis ikke beregner omkostninger som flytimer med F16 flyet eller flyverlønninger.
22.Han skriver det er uråd å anslå hvor mange som vil benytte tilbudet om førtidspensjonering.
23.Hans oppgave var å observere britiske atomubåter i havnen i Liverpool og forsøke å anslå graden av beredskap.
24.Hvor mye av posten som storbrukerne vil sende som Bpost, tør man ikke anslå.
25.Hvor stor den gjennomsnittlige produktivitetsvekst både for industri og alle andre næringer i Norge vil bli i 1984, er naturligvis svært vanskelig å anslå.
26.Hvor stort beløp det dreier seg om, er det vanskelig å anslå.
27.I anleggsperioden, som jeg vil anslå til 18 måneder, vi det ikke bli aktuelt å stenge stadion, sier" Nicken".
28.I det enorme oppbud av formodninger og argumenter som har overrislet oss de siste døgn, er det grunn til å anslå en noe mer nøktern tone.
29.Ifølge industriministeren er det idag vanskelig å anslå hvor økonomisk lønnsomt flymotorprosjektet blir.
30.Ikke tør vi anslå hvor mange bilder som blir tatt i morgen, på selveste nasjonaldagen, det eneste som synes sikkert er at det er snakk om millioner.
Similar words

 
 

anslå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) anslåanslåendeanslått
Indikative
1. Present
jeganslår
duanslår
hananslår
vianslår
dereanslår
deanslår
8. Perfect
jeghar anslått
duhar anslått
hanhar anslått
vihar anslått
derehar anslått
dehar anslått
2. Imperfect
jeganslo
duanslo
hananslo
vianslo
dereanslo
deanslo
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde anslått
duhadde anslått
hanhadde anslått
vihadde anslått
derehadde anslått
dehadde anslått
4a. Future
jegvil/skal anslå
duvil/skal anslå
hanvil/skal anslå
vivil/skal anslå
derevil/skal anslå
devil/skal anslå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha anslått
duvil/skal ha anslått
hanvil/skal ha anslått
vivil/skal ha anslått
derevil/skal ha anslått
devil/skal ha anslått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anslå
duville/skulle anslå
hanville/skulle anslå
viville/skulle anslå
dereville/skulle anslå
deville/skulle anslå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha anslått
duville/skulle ha anslått
hanville/skulle ha anslått
viville/skulle ha anslått
dereville/skulle ha anslått
deville/skulle ha anslått
Imperative
Affirmative
duanslå
viLa oss anslå
dereanslå
Negative
duikke anslå! (anslå ikke)
dereikke anslå! (anslå ikke)
Your last searches