Norwegian-Italian translation of antatt

Translation of the word antatt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antatt in Italian

antatt
navnadjective falso, fittizio
  loveradjective adottato, approvato
  beslutningadjective approvato
  tatt for gittadjective presunto, supposto
Synonyms for antatt
Similar words

 
 

More examples
1.Ghat" brukte 14 dager og det blir derfor antatt at det også var opptatt med andre ting.
2.Hvis jeg hadde vært Dag Otto, ville jeg plukket meg ut en av de antatt beste, gjerne topprytteren Laurent Fignon.
3.(NTBReuterAFP) 56 638 tilskuere på et stappfullt Old Trafford fkk se en fantastisk annenomgang av tittelforsvarer Liverpool, som til slutt utlignet til 11 mot Manchester United, i et av sesongens antatt viktigste oppgjør i den engelske ligaen.
4.(NTBs korrespondent) Giftkatastrofen i Bhopal i India kan få langt større omfang enn først antatt.
5.Aksjonærene i J. Tostrup A / S fusjonerte ved overtagelsen med Olav Thons Eiendomsselskap A / S, og fikk ved anledningen 277 500 nye aksjer til en antatt verdi av ca. 34 millioner kroner.
6.Bestillingene er basert på et antatt salg og en viss maktfordeling mellom importørene.
7.Ble kapitalismen mer seiglivet enn antatt ?
8.De mobiliseringsklare ubåtene bør ligge i NordNorge, slik at de kan settes inn i et antatt stridsområde så tidlig som mulig.
9.Det betyr selvsagt meget å bli antatt på Høstutstillingen hjemme.
10.Det mest oppsiktvekkende resultat av rapporten er nettopp at mobbing har et langt større omfang på barnetrinnet enn tidligere antatt, hevder Dan Olweus.
11.Dette er klart lengre tid enn vi på forhånd hadde antatt, sier eiendomsmegler Gunnar Krogsveen.
12.Er det en fordel for deg at mange betrakter deg som turneringens antatt svakeste motstander ?
13.Fjernvarmeanleggene vil i 1985 ha en antatt energilevering på ca. 290 GWh.
14.Investeringsoppgangen ser ut til å bli sterkere, men kommer noe senere enn tidligere antatt, konkluderer Norges Bank.
15.Men det blir det ikke mye bekreftelser av det de fleste av oss lenge har antatt og visst ?
16.Mens det populært var antatt at et bilde var utuktig hvis det fremhevet eller viste aktiv bruk av kjønnsorganer, kom departementets jurister frem til en noe mer liberal fortolkning.
17.Nei, hennes tilstand har ikke noengan ikke noengang antatt særlig foruroligende karakter.
18.Nordsat kan vise seg å bli billigere pr. kanal enn vi tidligere har antatt, opplyser statsekretær Jan S. Levy i Kulturdepartementet overfor Aftenposten.
19.Når det gjelder reklamefilmer på videoskjermer i forretningsvinduer, har vi tidligere antatt at lovens bestemmelse ikke gjelder.
20.Opprinnelig var det antatt at bare de 20 største bankene kunne oppta slike lån, sier banksjef Jan Thore Aschim om den form for lån banken har opptatt.
21.Siden ifjor på denne tid er antall sysselsatte øket med hele 56 000 personer, og det kan tyde på at vi vil få en sterkere vekst i sysselsettingen iår enn tidligere antatt, sa statsråden.
22.Voldtekt skjer i langt større omgang enn tidligere antatt, ikke bare langs øde landeveier nattestid, men like ofte i såkalte" trygge sammenhenger".
23.100 m var på forhånd antatt å bli den hardeste øvelsen å vinne for Carl Lewis.
24.140 000 norske skoleelever er spurt om sin hverdag, og den viser at mobbing er et langt større problem en før antatt.
25.A / S Sydvaranger har enda større problemer ved sine gruber i Kirkenes enn tidligere antatt.
26.A. Bedrifter som har tegnet forsikring, kan forandre overenskomsten med selskapet slik at avtalte pensjonsbeløp pluss antatt fremtidig bonus svarer til ønsket pensjonsnivå.
27.Adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening fremholder at det ikke var uventet at januartallene ville vise en betydelig vekst i bankenes utlån, men de tallene som nå foreligger, er noe høyere enn antatt på forhånd.
28.Akkordkommisær Finn Rime regner med at Bjørn Thilerts anbud på 7,9 millioner kroner blir antatt.
29.Aksjene er taksert til antatt markedsverdi i april.
30.Aksjesparerforeningen hevder at en rettet emisjon til Forenedes kunder til en kurs på 200 kroner pr. aksje vil bety en gaveoverføring på ca. 20 millioner kroner, mens en antatt kurs i forbindelse med kjøpet av Crescoaksjene fra Forretningsbanken gir denne en gevinst på ca. seks millioner kroner siden kursen idag er klart høyere enn den var da kjøpet ble avtalt.
Your last searches