Norwegian-Italian translation of antropolog

Translation of the word antropolog from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antropolog in Italian

antropolog
vitenskap - mannnoun antropologo [m]
  vitenskap - kvinnenoun antropologa [f]
Derived terms of antropolog
Similar words

 
 

More examples
1.Det som er viktig med denne kjevebiten, er at den helt sikkert har tilhørt en menneskeart, og det er rimelig å datere den fem millioner år tilbake, sa David Pilbeam, antropolog ved Harvard og leder for dette forkningsprosjektet.
2.Jeg vet ikke om de føler seg som chilenere, sier Patricia Vargas, en antropolog fra Chiles universitet, som hjelper til med å organisere en internasjonal konferanse om ØstPolyniesia her nå i september.
3.Bønnen kommer fra professor Fredrik Barth som antropolog.
4.Det er den kjente franske sosiolog og antropolog, professor ved La Sorbonne Georges Balandier som sier dette til Aftenposten.
5.Far, mor, bestemor, syv barn og den residerende antropolog ?
6.Geraldine Chaplin er f. eks. antropolog som ble berømt for en avhandling om" Den seksuelle adferd blant arbeiderklassens menn i det nordlige Canada".
7.Mamma Meave, dr. og antropolog, tok opp sporet og gravet frem noen benfragmenter som så særdeles interessante ut.
8.Når en fremmedartet antropolog dumper ned i et stammesamfunn, begynner ikke da folk å oppføre seg annerledes ?
9.Band Aid nyter også godt av gratis hjelp fra forretningsadvokater, shippingagenter, ingeniører, en antropolog og fra folk fra flere andre yrkesgrupper.
10.David Pilbeam, en antropolog ved Harvarduniversitetet, kaller Burmafunnet" et lys i et stort mørke".
11.De 11 polske skuespillerne skal sammen med syv Beljashmedarbeidere, noen fra VestTyskland, England og Frankrike, blant annet en antropolog, lete efter teatrets røtter i NordNorge.
12.Dr. Grover Krantz, en antropolog tilknyttet universitetet i Washington, forteller at han skal vise symposiedeltagerne plastavtrykk som er tatt på bakken efter villmannens hender og føtter.
13.En antropolog som for eksempel ønsker å studere samlivsformer i en kultur, kan sette dette i sammenheng med eventuelle medfødte tendenser til sosialt samvær.
14.Sammen med tolkene, et båtmannskap på fire fra naboøya Bobaque, en svensk forfatter, en dansk antropolog og en muslim til veiviser, vandrer vi fra teltleiren nede ved strandkanten og innover på en delvis gjengrodd sti som snor seg fremover mellom tett jungelkratt, olje og kokospalmer og under store kapoktrær som danner skyggefulle tunneler.
Your last searches