Norwegian-Italian translation of antyde

Translation of the word antyde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antyde in Italian

antyde
forslagverb suggerire
Synonyms for antyde
More examples
1.Agenter driver påvirkning i Norge... en hovedårsak til at det i Norge nærmest er tabubelagt å antyde KGBkonspirasjon på det politiske plan er trolig utifra det aktverdige ønske om å unngå mistenkeliggjørelse", heter det bl.a. i denne Aftenpostenartikkelen fra mai ifjor.
2.Mener han med dette å antyde at det står på NATOlandenes regjeringer å få dette til ?
3.(Å hevde dette er ikke å antyde at menn flest er voldsmenn, slik enkelte kvinner og menn vil ha det til.
4.Da tror jeg at jeg kan antyde ekspertise som er enda bedre, sa Willoch med et blikk bort på generalsekretær David Vikøren i Norges Rederiforbund.
5.Det kan imidlertid være aktuelt med slik charterflyvning mellom London og Vestlandet, sier hun uten å antyde hvor langt frem i tiden det eventuelt ligger.
6.Det var da ikke mye, for jeg har sikkert tapt ett kvarter mot slutten, sa vmesteren, som i nederlagets bitre stund mente å antyde at hun ellers ville vunnet med ni minutter.
7.For en arkivar er det mye ved et slikt funn som kan antyde om samlingen stort sett har ligget i ro eller om den har vært oppdelt og gått på vandring, sier Nedrebø.
8.Foreløpig er det umulig å antyde noen konkret årsak.
9.Hva jeg forsøker å antyde ved hjelp av mitt sprog, musikken, er at det finnes mange gode grunner til å leve.
10.Ikke at det gjør så mye... men sånn rent for ordens skyld vil jeg gjerne antyde at en elgkalv på fire år er noe i drøyeste laget.
11.Jeg synes, for å si det forsiktig, at det er svært dristig av Statoil å antyde at den kompliserte og delikate situasjon som selskapet førte oss opp i gjennom sin behandling av kontraktsprisene for fjerde kvartal, overhodet hadde noe med operatørstatus på Statfjord å gjøre.
12.Jeg vil antyde en" Hydromodell" som første skritt, med inntil 49 prosent privat kapital.
13.Jeg vil antyde en samlet avdragstid på hele finansieringspakken på 2530 år.
14.Kan du antyde hva det vil bli aktuelt å kreve Lyn for, hvis han bestemmer seg for å gå dit ?
15.Men jeg tror nok at separasjon og skilsmisse alltid vil være et problem for barna - uten at jeg dermed vil antyde at ulykkelige ekteskap er noe bedre for dem.
16.Noe slikt kunne det da aldri falle oss inn å antyde...
17.Som Høyremann har De gått på tvers av alle prinsipper ved å antyde ønskeligheten av høyere skatteøre ?
18.Vi har fått et oppriktig, detaljert og fruktbart utbytte av synspunkter på nøkkelproblemer, fortsatte den sovjetiske partisjef, uten å antyde at man hadde funnet noen måter å løse dem på.
19.Vi vil avvente resultatene av de tekniske undersøkelsene før vi uttaler oss om saken, men vil allikevel antyde at vi er optimistiske og utelukker ikke at våre mistanker er berettigede, sier Schnitler.
20.for bare å antyde noen av ingrediensene.
21.Advokat Terje Nordvi ønsker ikke å antyde hvilke beløp som danner grunnlaget for forhandlingene.
22.Aftenpostens utsendte forsøkte i forsiktige ordelag å antyde at efter hva han nå hadde hørt var det ikke noen tvil om at Holberg hadde klart å nå sine mål.
23.Av den del av Ferms brev som Palme leste opp i TV, fremgikk det at det ikke var noe grunnlag for å antyde noe om doble budskap.
24.Balstad kan ikke på nåværende tidspunkt overfor Aftenpossen antyde hvor store avgiftsforhøyelser som kan bli nødvendig dersom forpliktelsene innen vann og avløpssektoren skal overholdes.
25.DEN er iverksatt under medvirkning fra henimot 40 frivillige organisasjoner, fra Norges Røde Kors og Norges Godtemplar Ungdomsforbund til Sosialistisk Ungdom, for bare å antyde bredden i det engasjement som utfoldes.
26.DET er imidlertid langtfra vår mening å antyde at det er der" hunden ligger begravet" i dette tilfelle.
27.DET skulle man ikke antyde.
28.Da Hellerastens lagoppstilling i lørdagens kamp mot KFUM / Oslo i herrenes 1. divisjon i volleyball ble lest opp for spillerne et par dager før kampen, reagerte lagets tidligere førsteopplegger Ole Jørn Lundanes med å antyde at han ville trekke seg fra laget.
29.De 12 Underhusmedlemmene ber regjeringen snarest mulig antyde at britene er villig til å oppheve" forsvarssonen" rundt Falklandsøyene så snart Argentina offisielt erklærer at krigen er over.
30.De medvirkende hadde satt seg fore å" antyde ulike verdensbilders vekst og fall", med et resultat som efter det vi erfarer ble meget godt mottatt.
Similar words

 
 

antyde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) antydeantydendeantydet
Indikative
1. Present
jegantyder
duantyder
hanantyder
viantyder
dereantyder
deantyder
8. Perfect
jeghar antydet
duhar antydet
hanhar antydet
vihar antydet
derehar antydet
dehar antydet
2. Imperfect
jegantydet
duantydet
hanantydet
viantydet
dereantydet
deantydet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde antydet
duhadde antydet
hanhadde antydet
vihadde antydet
derehadde antydet
dehadde antydet
4a. Future
jegvil/skal antyde
duvil/skal antyde
hanvil/skal antyde
vivil/skal antyde
derevil/skal antyde
devil/skal antyde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha antydet
duvil/skal ha antydet
hanvil/skal ha antydet
vivil/skal ha antydet
derevil/skal ha antydet
devil/skal ha antydet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle antyde
duville/skulle antyde
hanville/skulle antyde
viville/skulle antyde
dereville/skulle antyde
deville/skulle antyde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha antydet
duville/skulle ha antydet
hanville/skulle ha antydet
viville/skulle ha antydet
dereville/skulle ha antydet
deville/skulle ha antydet
Imperative
Affirmative
duantyd
viLa oss antyde
dereantyd
Negative
duikke antyd! (antyd ikke)
dereikke antyd! (antyd ikke)
Your last searches