Norwegian-Italian translation of argumentere for

Translation of the word argumentere for from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

argumentere for in Italian

argumentere for
diskusjon verb discutere per, dibattere per
Similar words

 
 

More examples
1.All den stund sandinistene sier seg villig til å stanse våpenleveransene til geriljastyrkene i El Salvador, er det vanskelig for Reaganadministrasjonen å argumentere for fortsatt militær støtte til de antisandinistiske opprørsstyrker inne i Nicaragua.
2.Blant annet har han fått laget klistremerker, Tskjorter og buttons for å argumentere for sitt kandidatur.
3.Blant foredragsholderne er professor Berit Erbe ved Teatervitenskapelig institutt i Bergen, som skal argumentere for og imot om vi har en egen norsk Holbergtradisjon her til lands.
4.De norske storbankene vil nok argumentere for at så ikke skjer, selv om den sterkeste konkurranse fra svensk bankhold er avverget, ved at SEBanken har valgt å samarbeide med Bergen Bank fremfor å etablere datterbank en gang i fremtiden.
5.Det er slett ikke vanskelig å argumentere for at kulturlivet bør gis bedre kår.
6.Det skal godt gjøres å argumentere for" bundet" uhjelp med at hjelpen dermed blir bedre.
7.Evnen til å argumentere for at det er" til lytternes beste" betviles ikke for noen av disse liksomalternativene.
8.Hensikten er å argumentere for en atomvåpenfri sone på visse sovjetiske betingelser.
9.Holst er raus til å argumentere for Libanonstyrken i ly av oljepengene.
10.I dette ligger deres rett, for ikke å si plikt, til å argumentere for sitt syn, sterkt og vedholdende om nødvendig.
11.I gymnasiesamfunnet hadde alle lyst til å argumentere for innføring av pol i Stavanger.
12.I motsetning til en rekke andre sektorer må skolen argumentere for å beholde sine ressurser idag med å peke på samfunnsmessige problemer som vil oppstå en gang i fremtiden.
13.I stedet for at kvinner" får lov" til å ha arbeide hvis det ikke" går ut over noe" hjemme, kan hun nå i mange miljøer i større grad argumentere for at han skal hjelpe henne.
14.I stedet for å argumentere for en styrking av etaten for å unngå dramatiske nedleggelser, velger barnehavesjefen utelukkende å peke på virkemidler med negative konsekvenser for barnehavene i Oslo.
15.Jeg er glad for at vi slipper å argumentere for dette.
16.Jeg har fått varm støtte i mitt arbeide som helseminister, og jeg vil fortsette å argumentere for å få midler til mitt departement.
17.Jernarbeidere fra hele landet møtte onsdag stortingsrepresentanter fra sine distrikter for å argumentere for Norsk Jern og Metallarbeiderforbunds krav til statsbudsjettet for neste år.
18.Når NIFs informasjonsavdeling går ut offentlig for å arrestere meg, og tillater seg å påstå at min fremstilling er feilaktig, så burde den i det minste ta seg bryderiet med å argumentere for sitt standpunkt.
19.Og hvis de skulle bruke litt tid på å argumentere for sin utenrikspolitikk, er det ingen grunn til å høre på.
20.Skiforeningen har innsett nødvendigheten av at det kan være like viktig å argumentere for bruk av Marka sommerstid for å opprettholde vår status som et friluftsfolk.
21.Som privatbilist har jeg adskillig sympati med et slikt syn ; og jeg forsøker da heller ikke å argumentere for ytterligere skjerpelse av bilbeskatningen.
22.Ut fra en slik betraktning kunne en argumentere for et nulloppgjør, eller endog en reduksjon av nominelle lønninger i tariffoppgjøret nå ivår.
23.Ved å argumentere for vederlag for bruk og for øket bruk av kunst i samfunnet, forsøker kunstnerorganisasjonene å fremme sine medlemmers interesser, samt å ivareta videre kulturpolitiske interesser.
24.Vi avholdsfolk må bli flinkere til å argumentere for det alkoholfrie alternativ.
25.Partiets nestformann, Einar Førde, har også sagt at" det bare er mulig å stanse privatiseringsbølgen ved å argumentere for bedre offentlige løsninger".
26.Det avtroppende sekretariatet har vist meget god evne til å prioritere saker og argumentere for sine syn, sa BullHansen.
27.Det er alltid lett å argumentere for å selge såpass meget.
28.Det er andre som må argumentere for hvilke tiltak som må settes i verk, vi har bare samlet argumentene for at noe bør gjøres, sier Tinker.
29.Fagforeningen Nordens Klippe vil argumentere for sitt syn for å vinne gehør i fagbevegelsen og i Stortinget, sier han.
30.Og den overbeivsningen kommer jeg fortsatt til å argumentere for, men respekterer selvsagt at andre synspunkter kan vinne flertall i Vancouver.
Your last searches