Norwegian-Italian translation of argumentere med

Translation of the word argumentere med from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

argumentere med in Italian

argumentere med
diskusjon verb ragionare con, discutere ragionevolmente con
Similar words

 
 

More examples
1.Da kan man ikke, som enkelte Akershusordførere, argumentere med at øket kvinnedeltagelse raserer kjernefamilien (mens øket mannlig engasjement tydeligvis ikke gjør det).
2.David Nellist, et parlamentsmedlem for Labour, ble arrestert da han begynte å argumentere med politiet da han kom ut fra parlamentsbygningen.
3.Det nytter med andre ord ikke å argumentere med at man har frister som må overholdes.
4.Ekteparet Somby vil argumentere med at de ikke oppholder seg ulovlig i Canada, da de er adoptert av en indianerstamme fra Britisk Columbia, ifølge deres advokat.
5.Han hadde den store evne alltid å kunne argumentere med vennlighet.
6.Hvordan kan man argumentere med ressurssparing i en så viktig sak ?
7.I partisekretær Ivar Leveraas tale på Arbeiderpartiets årsmøte i Stavanger nylig appellerte han til folks følelser i stedet for å argumentere med fakta.
8.I stedet for å argumentere med tidligere praksis, skulle Norges Bank gått foran med normer som gir et dekkende bilde av de faktiske omkostninger.
9.Man vil kanskje argumentere med at dette blir noe dyrt å anskaffe og bruke over lengre tid.
10.Regjeringen søkte å avverge vedtaket ved å argumentere med at andre land kommer til å overta oljetransporten.
11.Skal norske idrettsledere argumentere med all den fine Norgesreklamen idretten skaffer oss, når de skal vri midler ut av de bevilgende myndigheter, må de altså ha noe annet enn Time å slå i bordet med.
12.Det holder ikke lenger å argumentere med at den som ikke har noe å skjule, heller ikke har noe å frykte ved å få sine mest intime data innspilt på bånd.
13.Å argumentere med at du ikke kan fjerne slaveriet fordi du da vil skape et arbeidsløshetsproblem er latterlig og dessuten ikke helt riktig.
14.Det betyr at man på disse stedene ikke lenger kan argumentere med at det er bortkastet å stemme på oss.
15.Det virker også som om det ikke nytter å argumentere med disse" verdensmestere", de har jo hatt hund i hele år, og i fjor, og vet alt om hundehold !
16.Forsvaret ventes på sin side å argumentere med at harde metoder var nødvendige for å bekjempe undergravingen av samfunnet, og at den daværende peronistregjeringen godkjente kampanjen.
17.Med bedre egenekspertise om blant annet gass og vanninjekson, mener myndighetene at de vil være bedre istand til å argumentere med selskaper som måtte hevde at innjeksjonsutstyr ikke vil lønne seg.
18.Men det er den blanke meningsløshet å argumentere med disse barn mot en religiøs meningsorientering, f.eks. mot et bordvers som det siterte.
19.Nu kan man argumentere med at slike objektive kriterier ikke er gangbare lenger.
20.Overfor Phillips skal Statoil argumentere med at det vil bli lettere å oppnå lån av Statfjord og Heimdalgass dersom Phillips går med på en snarlig utbygging av Tommeliten.
21.På den annen side vil regjeringen kunne argumentere med at den ikke tviholder på ideologiske standpunkter, men til enhver tid gjør det som er best for det franske samfunn som helhet.
22.Sp. kan på sin side argumentere med at det er viktigst med Buttedahl.
Your last searches