Norwegian-Italian translation of argumentere mot

Translation of the word argumentere mot from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

argumentere mot in Italian

argumentere mot
diskusjon verb discutere contro, dibattere contro
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke så lett å argumentere mot dette synet.
2.Efter at vedtak er fattet, har de benyttet egen stasjon og pressen til å argumentere mot flertallsbeslutningene.
3.I alle møter vil vi argumentere mot innføringen av Lotto og for en vridning av tippenøkkelen i idrettens favør.
4.Jeg har i mitt innlegg forsøkt å argumentere mot innføring av kjøreavgift i Oslo.
5.Jeg mener ikke med dette å argumentere mot en senkning av pensjonsalderen det er mulig at man efter nærmere vurdering kommer til at det alt i alt er riktig å innføre lavere pensjonsalder.
6.Man kan være uenig i en slik ordning, og man står fritt til å argumentere mot den, men man kan ikke i en gitt situasjon agere som om den aldri hadde eksistert.
7.Men vi må hele tiden argumentere mot hverandre som om vi selv og våre motstandere fritt velger standpunkter.
8.Mer skulle der ikke til før opposisjonens hovedorgan går til et voldsomt personangrep på industriministeren, uten med ett ord å argumentere mot hans anførsler.
9.Ofte nytter det ikke å argumentere mot denne asosiale innstilling når det først er kommet så langt at et menneske på alvor har fått suicidale tanker.
10.Partiet har utvilsomt problemer med å argumentere mot en så almindelig akseptert kriminalpolitisk målsetning som at fengselsstraff ikke må brukes i større utstrekning enn nødvendig, ut fra preventive grunner.
11.Vi må hindre at vi får en fullstendig integrering i tre, fire store finansgiganter hvor kravet om sosialisering vil bli reist med full tyngde, og vil bli vanskelig å argumentere mot med den maktkonsentrasjon vi da vil kunne stå overfor.
12.Det er formidable beløp som brukes til å argumentere mot det NKP og den internasjonale kommunistiske bevegelse står for.
13.Det er ingen hjelp i å argumentere mot den.
14.Det er nødvendig å imøtegå Prestegård, men ikke lett å argumentere mot moralisme.
15.Men fordi norsk idrett er inne i en fase hvor nettopp en toppidrettskultur forsøkes etablert her hjemme, er det viktig å argumentere mot Nyhamar på dette punktet.
16.Min hovedhensikt var ikke å argumentere mot pensjonspoeng for omsorgsarbeide - men å vise at hvis privat omsorgsarbeide skal gi pensjonspoeng, så må omkostningene betales gjennom skatt på markedsmessig vurdert og betalt arbeide.
Your last searches