Norwegian-Italian translation of automatisere

Translation of the word automatisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

automatisere in Italian

automatisere
generellverb automatizzare
More examples
1.Arbeidet med å automatisere flere fyr fortsetter som planlagt, og dette vil redusere fyrtjenestens årlige driftsutgifter.
2.Han tilføyde at man også ønsker å kunne automatisere de enkleste deler av saksbehandlernes arbeide.
3.STK har arbeidet i flere år med å komme inn som leverandør i den store prosessen for å automatisere og bygge ut det mangelfulle indiske telefonnettet.
4.Samtidig med inngang på nye sektorer, vil den tradisjonelle tekstilindustri automatisere.
5.Spørsmålet i USA er om man skal møte utfordringen ved enten å automatisere, flytte produksjonen til lavkostland eller rett og slett gi opp.
6.Selv om vi nå legger opp til å automatisere saksbehandlingen i langt større grad enn det som tidligere har vært mulig, vil det fremdeles være slik at forvaltningen først og fremst er avhengig av de ansattes innsats.
7.Den langsiktige målsetning er å kunne automatisere overvåkningen av vassdrag, innsjøer og fjorder ved hjelp av slike mobile laboratorieenheter.
Similar words

 
 

automatisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) automatisereautomatiserendeautomatisert
Indikative
1. Present
jegautomatiserer
duautomatiserer
hanautomatiserer
viautomatiserer
dereautomatiserer
deautomatiserer
8. Perfect
jeghar automatisert
duhar automatisert
hanhar automatisert
vihar automatisert
derehar automatisert
dehar automatisert
2. Imperfect
jegautomatiserte
duautomatiserte
hanautomatiserte
viautomatiserte
dereautomatiserte
deautomatiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde automatisert
duhadde automatisert
hanhadde automatisert
vihadde automatisert
derehadde automatisert
dehadde automatisert
4a. Future
jegvil/skal automatisere
duvil/skal automatisere
hanvil/skal automatisere
vivil/skal automatisere
derevil/skal automatisere
devil/skal automatisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha automatisert
duvil/skal ha automatisert
hanvil/skal ha automatisert
vivil/skal ha automatisert
derevil/skal ha automatisert
devil/skal ha automatisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle automatisere
duville/skulle automatisere
hanville/skulle automatisere
viville/skulle automatisere
dereville/skulle automatisere
deville/skulle automatisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha automatisert
duville/skulle ha automatisert
hanville/skulle ha automatisert
viville/skulle ha automatisert
dereville/skulle ha automatisert
deville/skulle ha automatisert
Imperative
Affirmative
duautomatiser
viLa oss automatisere
dereautomatiser
Negative
duikke automatiser! (automatiser ikke)
dereikke automatiser! (automatiser ikke)
Your last searches