Norwegian-Italian translation of av ild

Translation of the word av ild from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

av ild in Italian

av ild
generelladjective igneo, eruttivo
Similar words

 
 

More examples
1.En vegg av ild beskytter oss.
2.75 prosent av de mellom 600 og 800 skog og utmarksbranner som bryter ut hvert år, skyldes folks uforsiktighet og manglende omtanke ved bruk av ild, skriver Norsk Brannvernforening.
3.Flyveren ble drept av ild fra Nicaragua da han var på vei vekk fra maskinen.
4.Geriljasoldatene ble oppdaget i åpent terreng, og rundt 200 av dem ble meiet ned av ild fra et sovjetisk angrepshelikopter, ifølge rapporter diplomatene har fått fra kampområdet.
5.Halen av ild og røyk var synlig på mange kilometers avstand.
6.Imidlertid har loven en aktsomhetsparagraf og en paragraf om plikter og forbud ved bruk av ild utendørs.
7.Politiet regner det som overveiende sannsynlig at årsaken til at den gamle hovedbygningen på Romsås gård, som brant ned natt til søndag, er forsettlig eller uaktsom bruk av ild i bygningen.
8.All røyking og bruk av ild er forbudt.
9.Det er ialt tale om ca. 50 døde, drept av ild eller kuler ifølge amerikanske ambassadetjenestemenn.
10.For 14 år siden eksploderte vulkanen Beerenberg på Jan Mayen i et inferno av ild og røk.
11.Gammelt og gult gress fra ifjor tørker opp, og brannvesenet anmoder publikum om å være forsiktig med bruk av ild.
12.Men loven har imidlertid en aktsomhetsparagraf og en paragraf om plikter og forbud ved bruk av ild utendørs.
13.Romfergen stiger i et hav av ild og damp.
Your last searches