Norwegian-Italian translation of avføring

Translation of the word avføring from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avføring in Italian

avføring
medisinnoun defecazione [f], feci [fp]
Synonyms for avføring
Derived terms of avføring
Similar words

 
 

More examples
1.Bederommet er fylt av russernes avføring, og Koranen er brukt som toalettpapir.
2.For vi visste jo ikke at hos toposaene er det tabu å blande avføring fra forskjellige mennesker.
3.Og toposaene syntes å forstå at regn kunne skylle avføring ut i vannet og at både barn og voksne ville kunne få diare og kaste opp hvis de drakk det.
4.Treg avføring kan motarbeides ved bedring av kosten, understreker hun.
5.Det er klart det er noe galt med en tarm som slipper ut avføring når den ikke skal, sier Arne Bakken.
6.Encopreseproblemet, eller ukontrollert avgang av avføring hos småbarn, kommer oftest for dagen ved fireårsundersøkelsen på helsestasjonen.
7.Landsbykvinner behøver ikke kunne lese for å forstå at avføring bør begraves for å hindre smittespredning.
8.AIDSviruset kan føre til redusert motstandskraft mot en rekke sykdommer, og viruset blir som oftest overført gjennom blod, sæd, spytt, urin eller avføring.
9.Dette vil si det samme som om avføring fra nærmere 100 millioner mennesker ble sluppet ut i fjorden i løpet av 24 timer !
10.Når det gjelder avføring, foregår det også efter et slags system.
11.Svelgerne bruker mavesekken til å skjule stoffet og henter ut narkotikaen ved avføring eller brekninger efter å ha passert tollernes kontroll.
12.Tyfoidfeber, også kalt nervefeber, og kolera smitter gjennom avføring.
Your last searches